torsdag 28 mai 2020

Fagorganiserte landet over trosser LO-advarsler og trår til for å støtte bryggesjauerne.

Fra solidaritetsmarkering for bryggesjauerne i april.LO sentralt og en lang rekke fagforbund har gjennom uttalelser støtta kampen som havnearbeiderne har ført i mer enn et halvt år for tariffavtaler og til forsvar for sin fortrinnsrett til laste- og lossearbeid. Det skyldes at støtten til havnearbeiderne blant menige LO-medlemmer i alle bransjer, er massiv.

Men det har stort sett blitt med den verbale støtten fra Youngstorget, til tross for at havnearbeiderne er ute i en tariffrettslig «lovlig» konflikt. For når havnearbeiderne i Tromsø, sammen med LOs egen lokalavdeling, har gått til aksjoner mot streikebryteri på Tromsø havn, har LO sentralt sørget for å «ta avstand», trolig etter krav fra NHO. Ledelsen i Norsk Transportarbeiderforbund har følt seg pressa til å gjøre det samme.

Nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, er ute med pekefingeren og advarer:

«LO er opptatt av at arbeidskonflikter og aksjoner skal foregå i lovlige former. Vi har ikke vært kjent med denne blokaden, og har i dag sendt brev til LO i Tromsø og bedt dem om å avstå fra ulovlige blokader og at man avventer Arbeidsrettens dom!»Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO.Klassekampen 24. juni 2014

Merk at dette skjer etter at politiet gikk til aksjon mot blokadevakter i Tromsø den 11. juni. Politiet arresterte 41 aksjonister, inkludert lederen av LO i Tromsø, Ronny Johansen, og ila hver og en 4000 kroner i bot!

Lokal motstand mot LO-toppen

Ronny Johansen sier at han vil gjøre det samme igjen. – Blir det flere aksjoner, er jeg klar, sier han til Klassekampen. Det er et flott og riktig standpunkt: Fagbevegelsen kan ikke stå stille og se på at streikebryteri foregår. Johansen sier videre at han «skulle ønske at LO sentralt kom på banen og støttet oss i Tromsø og ikke minst de som streiker i Tromsø. Det samme gjelder Mosjøen. De trenger backup».

LO i Trondheim har imidlertid kommet på banen. De støtter i en uttalelse blokader for å stanse streikebrytere i forbindelse med den pågående streiken til havnearbeiderne. I et brev til LO skriver nestleder og leder i Trondheim LO at de forventer handling fra LO sentralt.

– Vi aksepterer ikke at politi settes inn mot streikende arbeidskamerater. Vi forventer at LO bidrar med sin samlede styrke til å bringe havnearbeidernes kamp frem til seier.LO i Trondheim

Ronny Johansen fra LO i Tromsø og John-Peder Denstad fra LO i Trondheim setter fingeren på det ømme punktet: Faktum er at i sju måneder har LO sentralt gjort så godt som ingenting for å støtte bryggesjauerne som fører en kamp som er av prinsipiell betydning for hele fagbevegelsen.

Noen vil hevde at LO ikke har lovlige kampmidler de kan ta i bruk. Det stemmer ikke, sjøl om det naturligvis er riktig at LO gjennom tre generasjoner har vikla seg inn i et trepartssamarbeid som minner om forhandlingsteknisk sjølkastrering. Like fullt gjenstår mange enkle midler og muligheter som ikke rokker ved legalismen som har spist seg inn i margen på LO.

Så hva kunne LO ha gjort med sine formidable økonomiske reserver (bare streikefondet er på over en milliard kroner)?

  • LO kunne ha tillyst politisk streik over hele landet, eller i det minst i Tromsø, etter politioverfallet på blokadevaktene. Politisk streik rammes ikke av fredsplikten og er lovlig.
  • LO kunne og burde ha finansiert en massiv annonsekampanje til støtte for bryggearbeidernes rettmessige krav. Det er sjølsagt lovlig.
  • LO kunne ha tatt ut flere medlemmer i sympatiaksjon for å knekke streikebryteriet. Sympatiaksjoner følger av ulovfestet rett, og rammes ikke av fredsplikten. Dette er ikke omtvistet, og retten er anerkjent av arbeidsgiverne.

Flere eksempler på effektive tiltak kunne nevnes. Problemet er ikke at LO-ledelsen ikke er klar over de lovlige mulighetene som finnes. Problemet er at LO ikke ønsker å benytte seg av dem av frykt for at NHO skal bli grinete og snakke om manglende «ansvarlighet».

Derfor må de presses fra skanse til skanse av fagbevegelsens grunnplan.

Innsamlingskampanje

Du kan støtte bryggesjauerne i Tromsø økonomisk via kontonummer 1207.16.33827

I mellomtida er det satt i gang en innsamlingskampanje for havnearbeiderne og de bøtelagte i Tromsø.Den støtter vi fullt ut. De bøtelagte skal ikke lide noe økonomisk tap fordi de fører rettferdig faglig kamp!

Samtidig er det en fallitt for LO at vanlige fagorganiserte som allerede har betalt sin kontingent må grave i lommene for at arbeidskamerater ikke skal straffes og plyndres av et rettsvesen som går i kapitalens tjeneste. LO-ledelsen, som disponerer hundrevis av millioner kroner, burde rødme av skam. Dessverre tviler vi på at de gjør det. Lojaliteten til den kapitalistiske staten og dens rettsapparat har lenge trumfa over lojaliteten til egne medlemmer og elementære faglige prinsipper.