mandag 8 august 2022

Pilotene i Norwegian fører en rettferdig kamp mot sosial dumping og streikebryteri i luftfarten.

Mange kansellerte avganger. Foto: JSPilotene i Norwegian har reist seg mot ledelsen i et selskap som har sosial dumping som innbakt del av sin selskapsstrategi. Alle innenriksflyvninger er innstilt etter at streiken ble trappet opp fra onsdag, og de kabinansatte har varslet sympatiaksjoner.

Bjørn Kjos og Norwegian-ledelsen har svart med å opprette en rekke nye datterselskaper – midt under en pågående konflikt. Norsk Flygerforbund kaller det en voldtekt av spillereglene i arbeidslivet, mens den svenske statsministeren Stefan Löfven kaller bruken av streikebrytere for «usselt».

Både de streikende pilotene og de kabinansatte er organisert i Parat (YS). De får støtte fra både LO, Den europeiske transportarbeiderføderasjonen og piloter fra en lang rekke land og konkurrerende selskaper.

Flybransjen er i første frontlinje når det gjelder å tvinge ansatte til å underby hverandre i det som har blitt en lang rullebane med forverra lønns- og arbeidsvilkår.

Flygerne har fra før av gått med på å svekke sine arbeidsbetingelser, blant annet ved å frasi seg ytelsespensjonen til fordel for innskuddspensjon. Men det blir aldri nok for Bjørn Kjos, som har lagt selskapet på en kurs som minner mer og mer om det berykta Ryanair. Det er derfor verdt å merke seg at også pilotene i Ryanair støtter sine kolleger i Norwegian.

Nektes tariffavtale med reell arbeidsgiver

Det dreier seg om 650 piloter som nektes tariffavtale med den reelle arbeidsgiveren, Norwegian Air Shuttle ASA. I dag er pilotene ansatt i Norwegian Air Norway (NAN), et av mange datterselskap som er oppretta innafor konsernstrukturen for å kunne sjonglere med gjensidig inn- og utleie og utnytte skattebestemmelser i ulike land. Bjørn Kjos later som om NAS er et reint holdingselskap. Men som pilotforeninga og Parat har påvist, er NAS formell arbeidsgiver for lærlinger og alle andre i Norwegian enn flygerne og de kabinansatte.

Juridiske revestreker

Midt under streiken har Norwegian gått til det skritt å opprette enda tre nye datterselskaper av NAN i Norge, Danmark og Sverige. Med juridisk selskapsrett prøver Kjos & Co. å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret og streikeretten. De ansatte får plutselig en «ny» arbeidsgiver innafor samme konsern, og den gamle tariffavtalen sies opp. På dette området er ingen frekkere enn Kjos og Norwegian. SAS prøver seg på det samme, om enn i mindre ekstrem grad. Dette var bakgrunnen for streiken blant de danske kabinansatte i månedskiftet februar/mars.

Vikarer bak spakene

Selv i USA er midlertidig ansettelse av piloter helt «out of the question».

Ryktene vil ha det til at Bjørn Kjos har til hensikt å slå NAN konkurs, deretter skal et antall av pilotene hyres inn gjennom et bemanningsbyrå. Flertallet av Norwegians spanske piloter er allerede ansatt i et bemanningsselskap (vikarbyrå), nærmere bestemt OSM Aviation som drives av Espen Høiby, bror til kronprinsesse Mette Marit. De organiserte spanske pilotene støtter for øvrig sine norske Norwegian-kolleger.

USA er sjelden noe forbilde når det gjelder faglige rettigheter eller jobbsikkerhet. Men selv i USA er midlertidig ansettelse av piloter helt «out of the question».

Oppskrift for fagforeningsknusing

Norwegian følger en oppskrift på fagforeningsknusing. Samtidig forsøker ledelsen i selskapet å organisere storstilt streikebryteri.

I tillegg til Norwegian-ledelsens åpne og dulgte trusler er det satt i gang en voldsom mediehets mot pilotene. Sjefredaktør Per Valebrokk i E24 forteller de ansatte i Norwegian at de ikke skjønner sitt eget beste når de tillater seg å stille krav: «De ansatte har jobbene sine fordi arbeidsgiveren nekter dem det de krever», skriver han i sin «ekspertkommentar» 1. mars. Og Fremskrittspartiet har allerede begynt å forberede krav om tvungen lønnsnemnd mot en streik som verken er «ulovlig» eller truer liv og helse.

Flybransjen er i første frontlinje når det gjelder å tvinge ansatte til å underby hverandre i det som har blitt en lang rullebane med forverra lønns- og arbeidsvilkår. Bjørn Kjos fortsetter der O’Leary i Ryanair rydda vei, og forsøker nå å blokkere alle nødutganger for de ansatte. Så lenge de ansatte ikke lar seg splitte og true, kan de tvinge Kjos til pent å måtte be om landingstillatelse. De bør allerede på forhånd avvise at de vil bøye seg for ei eventuell lønnsnemnd fra ei regjering som ønsker å komme vikar-Kjos til unnsetning.

Felles kamp vil gi seier

I stedet for å la seg bruke mot hverandre når kyniske eiere krever «kostnadskutt» i den hellige konkurransens navn, er det viktigere enn noensinne at de ansatte i luftfarten står sammen på tvers av selskaper og private og statlige eiere. I så måte er den kraftige støtten pilotene får fra LO, UNIO, ETF og fra piloter i inn- og utland, et godt tegn.

De kabinansatte varsler sympatistreik med pilotene. Pilotene og de kabinansatte fortjener all mulig støtte i kampen de fører for faglige og sosiale rettigheter. Det står om viktige prinsipper og elementære rettigheter, ikke bare for flybransjen, men for hele det organiserte arbeidslivet.

Les også: