tirsdag, 18 02 2020

Nå er det nok Oslo Havn KF! Ligg unna!

Oslo Havn KF melder på sine hjemmesider at Oslo Losse- og Lastekontor (OLLK) har meldt oppbud og begjært seg konkurs.

Men hvorfor i all verden henvises det til styreleder i Oslo Havn KF for «kontakt»? Oslo Havn KF har ingenting med lossekontoret å gjøre. Ei heller med tariffavtalen deres. Denne tariffavtalen går gjennom Oslo Bryggearbeideres Forening (OBF). 

«I dag leies det inn tjenester fra OLLK til å utføre losse- og lastearbeid og terminalarbeid hos blant andre fergeselskapene Color Line, DFDS og Stena Line, bilimportøren Møller, kornimportøren Unicorn, Celsa Armeringsstål og Norsteve Filipstad.»

Oslo Havn KF skriver videre:

«Konkursbegjæringen vil kunne ha konsekvenser for lossing- og lasting og terminalarbeid hos en del av disse kundene, og forsinkelser kan oppstå.»

Disse kundene har da tariffavtale med OBF, ikke lossekontoret.

Om det skulle bli «forsinkelser», vil det være fordi Oslo Havn KF inndrar ISPS-klareringene til havnearbeiderne. Uten grunn og kun med den hensikt å frata dem tariffestet arbeid.

Akkurat dét har skjedd før i både Tromsø og Mosjøen. Maktmisbruk.

Så til alle dere brukere i Oslo havn – jeg vet at dere følger med – kontakt Oslo Bryggearbeideres Forening, så skal dere få den servicen, den kompetansen og den glade arbeider dere kjenner så godt – til riktig pris. Akkurat som før :-)

OBF tlf: 22 42 04 13

Sjauer'n forsøkte akkurat å ringe styreleder'n. Han tok ikke telefonen.

Hvis noen av dere andre vil ringe styreleder Bernt Stilluf Karlsen, kan han nåes på tlf. 92 82 18 08

Kunngjøringsteksten fra OLLKScreenprint av artikkelen til Oslo Havn KF

Det betyr ingenting

  • 19.05.2015

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Sier Oslo Havn KF på sine hjemmesider.

Vel. Jeg vet ikke helt om jeg er så sikker på dét lenger. Styreleder i Oslo Havn KF hevder nemlig at den tyrkiske operatøren Yilport har fått eksklusiv rett til containerterminalene i Oslo og med det kan ikke områdene lenger ansees å være offentlige. Deler av havnas operasjon ligger ikke bare i tyrkiske hender, men faktisk i Tyrkia. Og der skal operasjonen forbli- og videreutvikles i 20 år. Med mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.

Eksklusivt?

For å tilpasse seg ordlyden i dommen fra Arbeidsretten av 8.oktober har altså det kommunale foretaket Oslo Havn privatisert fellesskapets eiendom. Privatisert det alene av den grunn at Oslos havnearbeidere ikke skal ha rett til å beholde jobbe sin.

Oslo Havn KFs styreleder har gang på gang yppet til bråk i media. Svertet havnearbeiderne. Svertet arbeidsfolks historie og deres stolte yrke. I Oslo er det nå 13 permitterte- og 22 oppsagte havnearbeidere. Alle ansatte ved lossekontoret er berørt. Deres familie også. Og nå truer bestyrer med oppbud.

Jeg har, gjentatte ganger forsøkt i komme i kontakt med Oslo Havn KF for å få et kart eller oversikt over disse eksklusive områdene som Oslo Havn KF henviser til for å understreke at havnearbeiderne skal ha 'mistet' fortrinnsretten til lossing og lasting av skip og med det rett til tariffavtale. Men jeg får ikke noe svar.

Finnes det noe vedtak på dette? Finnes det noen kontrakter som sier at Yilport (og GC Rieber Salt AS for den saks skyld) har eksklusiv rett til bruk av arealene? Har kommunen noen dokumentasjon som kan utdype hva som egentlig menes med eksklusiv rett til bruk av havneområdet? Hva innebærer det annet enn at det gir mulighet for å undergrave tarifforholdene i havna?

I den offentlige versjonen av konkurransegrunnlaget til drift av Sjursøya Containerterminal finner jeg blant annet tre punkter som er interessante:

1)  Terminalen vil ha plikt til å ta i mot og håndtere alle containerskip som ønsker å anløpe Oslo havn under forutsetning av at terminalen har kapasitet til dette.

2)  Dersom operatøren ønsker å oppgradere eller kjøpe nye kraner for egen regning, må dette avklares med Oslo Havn KF.

3)  Dersom det viser seg at operatøren over tid ikke har behov for alt areal som inngår i kontrakten (...), vil Oslo Havn KF kunne redusere leiearealet slik at operatøren ikke leier mer enn han har behov for. (..) Oslo Havn KF kan imidlertid leie dette ut til andre aktører.

hvor eksklusiv er egentlig denne retten til bruk av havnearealene?

Nå er det på tide at Oslo Kommune tar ansvar og legger fakta på bordet.

Jeg er så lei av at et kommunalt foretak kan holde på som dette. Lar kommunen Oslo Havn KF  holde på fordi de besitter alle de eiendommene de gjør? Er det fritt frem for drittsekkene ene og alene fordi Fjordbyen vår blir så flott? Har noen «armen knekt bak ryggen»? 

Er det så enkelt? Bare gå ut i media og hevde noe om havnearbeiderne. Hevde noe om deres tariffavtale. Eller endre ordlyd. Og så slippe å forklare eller bevise? Ikke bare styrelederen i Oslo Havn KF som har gjort det. Kan nevne noen flere; Stian Berger Røsland (H), Guri Melby (V), Carl I Hagen (FrP), Ane Wigers (V), Sveinung Rotevatn (V). Disse har alle fått sitatene sine på trykk i media uten å måtte utdype, forklare eller bevise sine påstander. Kan det kalles maktmisbruk? Noen av de er vel folkevalgte og kan bli byttet ut til høsten? Heldigvis.

«Modernisering»

Betyr det ingenting at 35 havnearbeidere nå kjemper for arbeidsplassen sin? At de er stolte av yrket sitt? At de gjentatte ganger har forsøkt å komme i kontakt med den nye terminaloperatøren for å få i havn en avtale? Betyr det ingenting at de føler eierskap til jobben sin? At de har lang erfaring, nødvendige kurs og kunnskap? At de har et forhold til havna? Et forhold til sjøfolkene ombord skipene som kommer inn til havna? Betyr det ingenting at flere av havnearbeiderne har jobbet i havna hele sitt yrkesaktive liv?

Betyr det ingenting at Adecco har «busset» arbeidstakere fra Sverige til Oslo for å jobbe for Yilport? I helgen som var, leste jeg en artikkel om en svenske som jobbet i havna opptil 12 timer daglig. Noen ganger så mye som 7 dager i uken. Og attpåtil festet 4 (!) ganger i uken. Hva skjer med sikkerheten i havna da? Og slike arbeidstider; er ikke det sosial dumping? Noe sier meg at mange av de som nå jobber i havna kun er der for å tjene raske penger.

Og hvor seriøst er egentlig dette eksklusive området som et ISPS-område?

Strateginotat 2012La oss ta en titt på pkt 4 i strateginotatet igjen (skrevet av havnedirektør Anne Sigrid Hamran og daværende terminalsjef Dag Sem i 2012)

Er det slik at Oslo Havn KF står over alle lover og regler vi har her i landet? Kan de bare si noe og så er det slik det skal være?

Utdatert avtale?

Havnedirektøren og styrelederen i Oslo Havn KF (som forøvrig ikke er tariffpart) har hevdet flere ganger at tariffavtalen til havnearbeiderne er umoderne. Ja vel, hva så om en tariffavtale er «umoderne» – det er da derfor man reforhandler dem. Hvert andre år! NHO gikk inn i ny tariffperiode med NTF (havnearbeiderne) senest i 2014! Likevel undergraves avtalene. Forhandlingsevner kan tydeligvis ikke kjøpes for penger.

Faen ass! Møkkafolk.

 

Flere tariffbrudd i dag!

  • 22.05.2015

I dag er havnearbeidere nektet adgang til enda flere terminaler i Oslo havn.

Kunder som nevnt av Oslo Havn KF i gårsdagens innlegg hevder å ikke ha tariffavtale med havnearbeiderne lenger fordi lossekontoret er konkurs.

Veldig rart at kundene skulle mene dette – de hadde jo «informasjonsmøte» med NHO i morges.

Ser dere at Oslo Losse- og Lastekontor er nevnt noe sted her?

Gjengitt med tillatelse fra bloggen bryggesjauerfrue.blogg.no