2 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

Søndag 2. april gikk godt over 16 000 bygningsarbeiderne i Fellesforbundet ut i streik. Allerede dagen etter kom partene sammen til megling, og utpå natta var streiken over. Men langt ifra alle krav blei innfridd.
Nå går det ut en oppfordring til medlemmene om å stemme nei ved uravstemninga 26. april.

Uenighet om tømrertariffen var årsaken til bruddet og den utløsende faktoren for streiken. Men heller ikke spørsmål om sosial dumping og AFP var løst. Aktiviteten på store byggeprosjekter som blant annet Melkøya, Ormen Lange og Operaen i Bjørvika blei ramma av streiken.

Seier eller nederlag?

Byggeplass. Bygningsarbeiderne vant fram med kravene i tømrertariffen, likeså om forlenging av AFP i noen år til, men i spørsmålet om sosial dumping er det mange som mener at det anbefalte forslaget ikke holder. Det var da heller ikke enighet i forhandlingsdelegasjonen, åtte stemte for og fem imot. Det er innen bygningsbransjen at en har blitt mest rammet av sosial dumping. Mange tillitsvalgte og bygningsarbeidere mener at den anbefalte avtalen ikke holder, og oppfordrer til å stemme nei. Se oppropet nedenfor.

Det blir uravstemning 26. april – da avgjør bygningsarbeiderne om streiken starter opp igjen.

VI VIL STREIKE MOT SOSIAL DUMPING!

Den største trusselen mot bygningsarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår er at bransjen vår er i ferd med å bli useriøs. Arbeidsgiverne får selv ta en del av ansvaret for dette, og før lønnsoppgjøret vedtok Fellesforbundet fire krav mot sosial dumping:

  • Bedriftene tar tiltak for å øke antallet egne ansatte
  • De tillitsvalgte får forhandlingsrett ved bortsetting av arbeid
  • All innleie av arbeidskraft skal avtales
  • De tillitsvalgte får reell innsynsrett i hvilke lønns og arbeidsvilkår som benyttes av underentreprenøren eller utleiebedriften

Dessuten må vi ha en minstelønnsgaranti som også er et redskap i kampen mot sosial dumping

  • Minstelønna må heves til 85% av overtidsgrunnlaget.

Etter en dags streik er bare et av kravene innfridd. Arbeidsgiverne er tydeligvis ikke interessert i å ha et seriøst arbeidsliv, men må tvinges til det gjennom fortsatt streik. Medlemmene skal nå si sin mening gjennom uravstemning.

Vi oppfordrer bygningsarbeiderne: STEM NEI!

Oppgjøret – bakgrunn

Frontfagene

Forhandlingsbruddet i byggfagene kom etter at Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon enstemmig anbefalte meklingsforslaget fra Riksmeklingsmann Svein Longva for frontfagene.

Det generelle tillegget er på latterlige kr. 1,00 til medlemmer som har lokal forhandlingsrett, og kr. 1,50 til medlemmer som ikke har lokal forhandlingsrett.
Dette dekker ikke engang prisstigninga, for ikke å nevne momsøkninga. Likevel vil dette legge føringer for resten av de forbundsvise forhandlingene som følger utover våren. Disse smuletilleggene kommer i en situasjon der de fleste bedriftene har opplevd en vanvittig profittfest helt siden 2003.

Sukkerpillen er at Fellesforbundet i samarbeid med regjeringa har «reddet»  AFP-ordninga og skattefordelene. Men bare fram til 2010, som forventet. Det ligger i kortene at hele AFP blir skrota når pensjonsranet (også kalt reformen) skal bankes igjennom i 2010. AFP er uforenlig med hele tankegangen bak pensjonsforliket, og det veit NHO utmerket godt.

Fellesforbundet har fått gjennomslag for er at tillitsvalgte i bedriftene nå har fått innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører og utleiebedrifter. Derimot har de tillitsvalgte ikke fått forhandlingsrett i disse spørsmåla.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre