13 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

LO har ennå ikke greid å «sikre» AFP etter mer enn ti år.LO har ennå ikke greid å «sikre» AFP etter mer enn ti år på defensiven.

LOs representantskap har satt fram sine hovedkrav. Dem er det fint lite positivt å si om, annet enn at det blir forbundsvise oppgjør til våren.

Det forrige hovedoppgjøret var samordna for at LO skulle samle sine muskler for å få gjennomslag for en ny avtalefesta pensjon og tjenestepensjon fra første krone. Muskelbunten viste seg å være et fettberg. På disse områdene ble i praksis ingenting oppnådd, annet enn det såkalte slitertillegget, fordi LO-ledelsen er livredd for å mobilisere medlemmene til kamp. Da kan de risikere å miste kontrollen og påføre kapitalistene produksjonstap som svir.

{modal url="https://revolusjon.no/kommentarer/faglig-kommentar/2049-et-tariffoppgjor-som-gir-lite-a-juble-for/"}Les også: Forrige hovedoppgjør ga lite å juble for{/modal}

I de to åra som har gått har LO, NHO og staten utredet og utredet de møllspiste pensjonsordningene. «Dette har derfor tatt lengre tid enn det LO og NHO så for seg i tariffoppgjøret.» Forhandlingene om en ny AFP-ordning skal fortsette, men den blir ikke tatt inn i avtaleverket før tidligst i 2021. Og dette skal vi betale for sjøl – enda en gang! LO åpner for at lønnsoppgjøret i 2021 «og muligens også noen oppgjør etter dette» kan brukes for å finansiere den nye AFP-en, ifølge FriFagbevegelse.

Flere lavtlønte

I sin tariffpolitiske uttalelse medgir representantskapet at lavlønnsandelen blant alle heltidsansatte økte med en prosentenhet fra 2018 til 2019. Altså har det blitt enda flere lavtlønte siden sist. Etter påstander om at «brede grupper» har hatt reallønnsvekst blir det innrømmet at «uten lokal uttelling er ikke reallønnsvekst oppnådd for alle. Det siste tiåret har lønnsveksten for tiendedelen som er lavest lønnet ikke oversteget prisstigningen». Og kvinnelønna har det skjedd fint lite med. En av fem heltidsansatte kvinner er definert som lavlønte.

Så da smeller vel LO til med skikkelige krav for å ta igjen det tapte? Slett ikke. Ikke et ord om å ta igjen tapet fra sist. Kravet er «økt kjøpekraft for alle», det vil si at lønningene skal stige (litt) mer enn prisene i året som kommer. Men Teknisk beregningsutvalg (TBU) bommer stadig på beregna prisvekst. For 2020 er den anslått til fattige 1,5 prosent, til tross for at den historisk svake krona gjør importvarer stadig dyrere (og forsyner omvendt eksportindustrien med svære ekstraprofitter). På toppen kommer flommen av nye avgifter på transport og drivstoff, oftest forkledd som miljøtiltak. Prisene kommer til å øke vel så fort som lønningene, sjøl om det blir forsøkt gjemt bort i beregninger av det såkalte «overhenget».

Frontfaget skal danne lønnstak

Det er lenge siden industriarbeidere fra Jern og Metall var spydspissen i kampen mot kapitalen. Sentrale folk fra Fellesforbundet krever på ramme alvor at frontfaget må sette lønnstak for andre, i stedet for å danne et golv for større tillegg. Bakgrunnen er at offentlig ansatte faktisk klarte å oppnå litt mer enn privat sektor i 2019. Dermed slakta noen lønnsgrupper i kommune og stat ei hellig ku i den perverterte «norske modellen».

Kort fortalt går modellen ut på at frontfaget (kua) bare kan spise så mye gras som industrikapitalen lar den få lov til å ete, og at ingen andre av dyra på LO-gården må få mer fôr enn kua, for da brenner hele gården ned. Dette sludderet blir dessverre gjentatt også av deler av det mer radikale tillitsmannssjiktet.

Mange generasjoner har allerede gått i grava siden Karl Marx forklarte at det som hindrer arbeidsfolk fra å spise seg mette på suppe ikke er at bollen er for trang eller at det er for lite suppe i den, men at de bruker for små skjeer. Han lærte oss dessuten at det ikke er lønna som styrer prisene, men omvendt. Hos NHO i Middelthuns gate skjønner de alt dette veldig godt, men åpenbart ikke på Youngstorget.

Vårens oppgjør kan bli «en kamp med fynd og klem» for knapper og grønn svada. Klima skal nemlig bringes inn i lønnsoppgjørene for de forbunda som vil det. Både Handel og Kontor og Fagforbundet har fremmet denne geniale idéen. Dermed er det risiko for at deler av tillegget blir bytta bort mot luftige «klimatiltak» fra motparter som NHO, Virke eller Spekter.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre