23 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

sasfly 2015

Pilotene fører en kamp som angår langt flere enn dem som jobber i luftfarten. Etter ti dager med streik er SAS-ledelsen avkledd. Den har også tapt kampen om opinionen, midt i feriesesongen.

Under pandemien mista 5000 SAS-ansatte jobbene sine. 560 av dem var piloter. SAS-ledelsen ga høytidelige garantier om at de skulle få sine gamle stillinger tilbake.

Nå er flytrafikken i gang igjen for fullt. I mellomtida har ledelsen i SAS oppretta en rekke datterselskaper, som i realiteten er bemanningsforetak. Pilotene ble «tilbudt» å søke om stillinger i disse selskapene, irsk-registrerte SAS Connect og SAS Link, på dårligere vilkår enn de hadde og har i morselskapet.

Flere og flere flyselskaper benytter seg av ulike former for wet leasing, det vil si at de leier inn både fly og mannskap fra hel- og halveksterne selskaper for å betjene sine egne ruter. Selskapene begrunner det med at de må ha «fleksibel» kapasitet, mens det i realiteten handler om å presse ned lønns og arbeidsvilkår og vanskeliggjøre fagorganisering.

Minner om Norwegians «Kjos-metoder»

Strategien til SAS minner sterkt om det som skjedde under streiken til piloter og kabinansatte i Norwegian i 2015. Også der ble 650 piloter nekta tariffavtale med den reelle arbeidsgiveren, Norwegian Air Shuttle ASA. I stedet ble de ansatt i datterselskap oppretta innafor konsernstrukturen for å kunne sjonglere med gjensidig inn- og utleie og utnytte skattebestemmelser i forskjellige land.

Som følge av Norwegians systematiske bruk av innleide kabinansatte og forsøk på fagforeningsknusing, vant SAS tillit som et langt mer seriøst selskap. Dette er dessverre en myte gått ut på dato.

Faktum er at SAS har slitt økonomisk i årevis, og de ansatte har de siste 15-20 åra blitt pressa til å godta lønnsnedslag og dårligere arbeidsvilkår. Allerede før streiken for ti år sida hadde det i praksis vært flere år med lønnsfrys.

Mye tyder på at SAS-ledelsen har spilt maskeradespill under forhandlingene og fra første stund ville framprovosere streik. Ledelsen har søkt konkursbeskyttelse i USA i den hensikt å tvinge fram en «restrukturering» mens kreditorene holdes i sjakk.

De streikende fører en uhyre viktig kamp for prinsipper og for faglige rettigheter. Derfor høster de full støtte fra alle deler av fagbevegelsen, nasjonalt og internasjonalt. Også «folk flest» viser imponerende støtte til de streikende, midt i feriesesongen hvor mange reiseplaner går i vasken. Meningsmålinger viser likevel at et klart flertall gir sin støtte til pilotene.

Med et sånt utgangspunkt har pilotene de beste utsikter til å seire. Det vil være av historisk betydning for alle fagorganiserte.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre