23 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Den viktigste bakgrunnen for streiken var at NHO og Byggenæringens Landsforening ønsker sosial dumping og ville krympe minstelønnssatsene.
Et stort antall arbeidere i byggebransjen er øst-europeere, mange av dem uorganiserte. Kapitalen motsetter seg økning av minstelønnssatsene spesielt på grunn av allmenngjøringa av tariffavtaler på norske byggeplasser, noe som betyr at også uorganiserte utenlandske arbeidere skal ha minstetariffen.
Solidarisk opptreden fra bygningsarbeiderne har sørget for at kapitalens provokasjoner er parert i denne omgang.

Imidlertid er det generelle tillegget bygget over samme elendige lest som er lagt til grunn gjennom oppgjøret i frontfagene, det vil si fattigslige ei krone i timen pluss en såkalt lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift, der en femtiøring per time per ansatt skal fordeles for å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner …

Uravstemningen blir 28. april, samme dag som for frontfaga. Særlig for de bransjene og enkeltbedriftene som har små muligheter til å kjempe gjennom betydelige lokale lønnstillegg, er det liten grunn til å stemme ja til det anbefalte forslaget som ligger på bordet.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre