28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Et hovedproblem på godsterminalene har vært den stadig økende bruken av innleid arbeidskraft til fortrengsel for de fast ansatte og organiserte terminalarbeiderne. De streikende har blant annet fått gjennomslag for at overenskomsten skal gjelder for alle grupper og for alt arbeid på godsterminalen, dessuten at terminalarbeid skal i hovedsak utføres av terminalarbeidere og baseres på faste heltidsstillinger. Alle er sikra et generelt tillegg på tre kroner timen, og minstelønnssatsene er heva tilsvarende eller mer i speditøravtalen. Det anbefalte forslaget inneholder også disse punktene:
  • En forutsetning for adgang til innleie av arbeidstakere er at det er riktig stipulert bemanning i den enkelte bedrift/avdeling. Normale fraværsmønster skal dekkes opp av fast ansatte.
  • Omfang og behov for å leie inn arbeidstakere skal drøftes med de tillitsvalgte før det gjøres.
  • De tillitsvalgte kan kontrollere at innleieforhold er i tråd med lov- og avtaleverket.
  • Tillitsvalgte skal kunne bistå den innleide arbeidstaker i arbeidsrelaterte spørsmål.
  • Innleide arbeidstakere skal snarest mulig presenteres for de tillitsvalgte.

Fristen for gjennomføring av uravstemninga er satt til 30. juni.

 


Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre