– Prinsippet om forhandlingsrett gir vi oss ikke på, sier Berland.  – Jeg har et samlet forbund i ryggen som ønsker å fortsette denne kampen, uttaler hun på forbundets nettside. Vel 6000 forsikringsansatte har streiket siden 1. juni.