mandag, 20 01 2020

DnB-sjef Rune Bjerke har «avblåst» krisa, og aksjonærene i storbankene og Telenor håver inn gigantprofitter. Det betyr bare at krisa er avblåst for snylterklassen, ikke for arbeidsfolk eller ungdommen.

Tvert om øker arbeidsløsheten nå dramatisk i flere sektorer. Nortura sier opp nesten 500 ansatte og legger ned slakterier som er nøkkelbedrifter i Sortland, Haugesund og Ålseund.
Det er også stor overkapasitet hos skipsverftene og nesten full stopp når det gjelder nykontraheringer. Ordrebøkene er tomme fra 2010, og tusener av verftsarbeidere kan komme til å miste jobben i månedene forut.

Verst for ungdom

Regjeringa skryter av at Norge fortsatt har liten arbeidsløshet. Det skyldes delvis krisepakkene, men like mye at tallene gjemmes bort i form av arbeidsmarkedstiltak og hundretusener på uføreordninger. Men tallene klarer ikke å skjule at ungdom med liten utdanning har ei mørk framtid. Nesten annenhver arbeidsløs i Norge er ungdom. Arbeidsløsheten blant unge mellom 20 og 24 år økte med 77 prosent fra september i fjor til september i år. En av ti unge under 25 år står uten jobb.

Den gjennomsnittlige ledigheten i OECD var i juli på 8,5 prosent, som er det høyeste nivået siden 2. verdenskrig. I Spania nærmer arbeidsløsheten seg tjue prosent. Her står hver tredje ungdom uten jobb.