lørdag 18 september 2021

På tide å kaste kortene?Nå har også norske Teller, del av BBS, stanset formidling av pengestøtte til Wikileaks, melder Dagens Næringsliv. Det skjer på ordre fra Visa, som igjen er i selskap med MasterCard, PayPal og Bank of America.

Sistnevnte står ifølge hardnakka rykter for tur til å få publisert mengder av hemmelige dokumenter rundt den Wall Street-styrte «redningsaksjonen» for bankene som først Bush, deretter Obama, fikk igjennom.

Vi blir fortalt at det er politikerne som styrer kapitalen. Det stemmer bare i den grad det er børsen som har innsatt politikerne, noe som oftere er regelen enn det er unntaket.

Det som foregår er et lærerikt skue. Pengekapitalen bruker skruppelløst makta si til politisk sensur. Kanskje handler bankene på ordre fra politisk hold, kanskje handler de på egen hånd. Det spiller ingen rolle, personalunionen mellom bankvesen, børs og ministre er så tett at det snart er uråd å vite hvem som er hvem. Ett er sikkert: de har felles interesse av å tette lekkasjene.

Det eneste absolutt hellige under kapitalismen er som kjent eiendomsretten. En ufravikelig borgerlig læresetning er at den som har penger kan gjøre som han vil med dem. Men av frykt for nye avsløringer omkring den internasjonale bankmafiaen, er også den borgerlige retten til å kanalisere penger dit man vil satt ut av kraft.

Hallo, hvor er Høyre og forsvarerne av «enkeltindvidets rett til å bestemme over egne penger»? Hvor er Finansdepartementet? Sentralbanken? Konkurransetilsynet? Kredittilsynet?

Stillheten rår. Og hvem blir neste «uverdige betalingsmottaker» etter Wikileaks, tro? Røde Kors som hjelper ofrene for USAs kriger, eller Palestinakontoen til Norsk Folkehjelp?

Banker og kortselskaper har vent oss til at kredittkortene er uunnværlige. Mon det? Kanskje er det på tide å gi kortselskapene en smekk på fingrene midt i julestria, og vende kapitalens (og mafiaens) gamle ordspråk imot dem: Cash is King!