lørdag 18 september 2021

Flyselskapet Norwegian er i ferd med å bli en norsk kloning av irske Ryanair.

Norwegian-myten går ut på at trivelige Bjørn Kjos med sine to tomme hender har skapt et selskap som har befridd nordmenn fra SAS-monopolet og gitt billige flyreiser. Sannheten er at norske myndigheter tidlig på 2000-tallet ga Norwegian aktiv starthjelp ved å nekte SAS å tilby bonuspoeng, og at både Norwegian- og SAS-ansatte har måttet blø for billigbillettene.

I selskapsprofileringa har Kjos spilt på hele registeret av norsk-nasjonalt føleri, i alt fra firmanavnet til de historiske heltefigurene som pryder flyhalene. Men når hjemmemarkedet blir for smått, fordunster kapitalistenes «nasjonale» sinnelag. Nå sier Kjos at han skiter i Norge, som er et altfor lite marked. Derfor velger han irsk bekvemmelighetsflagg ved å etablere langdistanseselskap i Dublin, der selskapet kan nyte samme vilkår som Ryanair – det vil si de slakkeste i Europa.

Planen er å ansette asiatiske og amerikanske piloter og kabinbesetning på hjemlandets lønnsvilkår. Norske, amerikanske og europeiske pilotforeninger har protestert mot det de kaller «shopping av billig arbeidskraft», og har sendt faglige delegasjoner til Norge.

Norwegian og Kjos har lenge vært kreative når det gjelder metoder for sosial dumping, blant annet ved å gi innleide piloter ved basen i Finland vesentlig dårligere betingelser. Spanske kabinansatte har vært brukt på norske innenriksruter, før de så flyr tilbake til Spania. Hele veien på spanske kontrakter. Oppsplitting og tariffknusing er en annen variant selskapet forsøker seg på. Men her tvang streiketrusselen fra Norwegian-pilotene høsten 2013 Kjos til å gjøre midlertidig retrett.

Det hele minner om hvordan den norske rederstanden, til tross for å ha blitt fôret med skattelettelser av borgerlige og Ap-regjeringer i mange tiår, forsynte hekken med et maltesisk, panamansk eller kypriotisk flagg for å slippe skatt helt og holdent. Deretter begynte de å dumpe både lønninger og norske sjøfolk.

For at rederne likevel skulle få vise sitt «nasjonale» storsinn, ble Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) etablert i 1987. Fred Olsen var blant rederne som pressa fram registeret, med Gro Harlem Brundtlands Ap-regjering som iverksetter. Med NIS ble det åpnet for bruk av utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår. Fra da av kunne sosial dumping med rasistiske overtoner foregå legalt under norsk flagg. I dag jobber rundt 20 000 filippinske sjøfolk om bord på norskregistrerte fartøy. Til filippinsk lønn.

Norwegian avviser kritikken og viser til at etableringa skjer i Irland fordi Norge har «utdaterte særregler». Det vil nok H/FrP-regjeringa lytte til, kanskje med et Norsk Internasjonalt Luftfartsregister som resultat?

Fra Revolusjon nr. 44, våren 2014.

Les også:

Støtt de SAS-ansatte i kampen for jobbene og mot sosial dumping!