3 desember 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

bitcoin accept

Som første land i verden vil El Salvador gjøre kryptovalutaen bitcoin til lovlig nasjonalt betalingsmiddel. Venezuela følger etter.

Landet håper på å tiltrekke seg investeringer i datasentre for minering av bitcoin, en prosess som krever enorme mengder strøm. El Salvadors president Bukele vil tilby billig elektrisitet framstilt fra geotermisk energi i det vulkanske landet, etter inspirasjon fra Island.

Minering skaper absolutt ingen reelle verdier, men kan gi store spekulative gevinster (og tap) på grunn av de voldsomme svingningene i bitcoin-kursen.

Sentrale personer i det internasjonale pengefondet IMF advarer mot fare for finansiell ustabilitet og voldsomme prissvingninger i land som gjør kryptovaluta til betalingsmiddel. IMF mener det er en svært risikabel «snarvei» dersom stater gjør beholdninger av kryptovaluta til nasjonal valuta.

For en gangs skyld har IMF gode poenger, sjøl om pengefondet også kan ha som motiv å hegne om hegemoniet til amerikanske dollar. I 2001 erstatta El Salvador sin valuta Colón (SVC) med US dollar, slik flere andre land i Latin-Amerika har gjort. Dermed er finans- og pengepolitikken svinebundet til Washington.

Venezuela eksperimenterer

Også Venezuela har bestemt seg for å knytte sin bolivar til bitcoin, åpenbart i et forsøk på å motvirke hyperinflasjonen i landet og dempe effekten av sanksjonene og utenlandsgjelda. Vurderinga er antakelig at bolivaren er enda mer ustabil enn bitcoin, og at valutaen neppe kan bli svakere enn den allerede er. 

Det er et risikabelt eksperiment. Den venezuelanske kryptovalutaen petro, lansert i 2018, har ikke vært noen suksess, til tross for at den skulle ha dekning i oljereservene. Petroen var verdens første statsstøtta kryptovaluta. I oktober planlegger regjeringa til Maduro å lansere en ny digital bolivar under sentralbankens kontroll. Samtidig devalueres valutaen til en brøkdel ved at seks nuller tas vekk.

Venezuela har billig energi, men en svært ustabil strømforsyning. Folk flest har ikke det avanserte datautstyret som trengs for minering, men handel i kryptovaluta er likevel utbredt. 

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre