23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

DnB-sjef Rune Bjerke har «avblåst» krisa, og aksjonærene i storbankene og Telenor håver inn gigantprofitter. Det betyr bare at krisa er avblåst for snylterklassen, ikke for arbeidsfolk eller ungdommen.

Tvert om øker arbeidsløsheten nå dramatisk i flere sektorer. Nortura sier opp nesten 500 ansatte og legger ned slakterier som er nøkkelbedrifter i Sortland, Haugesund og Ålseund.
Det er også stor overkapasitet hos skipsverftene og nesten full stopp når det gjelder nykontraheringer. Ordrebøkene er tomme fra 2010, og tusener av verftsarbeidere kan komme til å miste jobben i månedene forut.

Verst for ungdom

Regjeringa skryter av at Norge fortsatt har liten arbeidsløshet. Det skyldes delvis krisepakkene, men like mye at tallene gjemmes bort i form av arbeidsmarkedstiltak og hundretusener på uføreordninger. Men tallene klarer ikke å skjule at ungdom med liten utdanning har ei mørk framtid. Nesten annenhver arbeidsløs i Norge er ungdom. Arbeidsløsheten blant unge mellom 20 og 24 år økte med 77 prosent fra september i fjor til september i år. En av ti unge under 25 år står uten jobb.

Den gjennomsnittlige ledigheten i OECD var i juli på 8,5 prosent, som er det høyeste nivået siden 2. verdenskrig. I Spania nærmer arbeidsløsheten seg tjue prosent. Her står hver tredje ungdom uten jobb.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre