23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Milliarder til vei, mindre til jernbane.Milliarder til vei, mindre til jernbane.Samferdselssektoren, nærmere bestemt veiutbygging og –vedlikehold, er utropt til vinnere etter at regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Men den store vinneren er Krigsdepartementet til Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsbudsjettet øker med intet mindre enn 12,1 prosent og blir på 49,1 milliarder kroner. Det skal blant annet finansiere de første nye kampflyene Joint Strike Fighter F-35. Dét er visstnok ansvarlig bruk av oljepenger.

Så kan man bare lure på om også satsinga på infrastruktur og veiutbygging mest handler om å berede flystriper og gode traseer for panseravdelingene til NATO.

Skatt og moms

Samtidig senker Høyre og FrP både den alminnelige personskatten og selskapsskatten fra 27 til 25 prosent. Det betyr fiktiv skattelette for folk flest i form av noen hundrelapper, mens de rike kan kose seg med resten av milliardene. Det spises fort opp gjennom forslaget om økt moms på kollektivtransport og kulturtilbud, opp fra 8 til 10 prosent. Dermed er den «snille» momsen nesten dobla fra opprinnelig 6 prosent. Under påskudd av å gi kollektivtransporten et løft greide politikerne å skattlegge tog, buss, taxi og kultur ved å innføre merverdiavgift. Før 2004 var disse offentlige arenaene fritatt for moms.

Ryk eller reis

Istedenfor å forsøke noe som ligner en motkonjunkturpolitikk, krever kapitalens nåværende regjering nådeløs fleksibilitet. Ikke av systemet eller NAV, men av arbeidsfolk. Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) har funnet ut at de tusener som nå mister jobben hver måned skal tynes enda litt til: NAV blir i 2016 instruert til å stoppe dagpengeutbetalingene i 12 uker for den som ikke er «mobil» og er villig til å flytte fra hus og hjem hvis det fins en ledig jobb et annet sted i landet. En arbeidsløs rogalending må ringe eiendomsmegleren og flytte til Tromsø hvis han eller hun får tilbud om jobb der. Hvis ikke er det snakk om «selvforskyldt arbeidsløshet»!

Regjeringa vil bruke 194 milliarder kroner fra Oljefondet, en økning på 23 mrd. fra i år. Opposisjonen jamrer over uforsvarlig pengebruk, men har likevel ingen innvendinger til opprustning og krigsforberedelser.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre