3 desember 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Lånekontoret neste?Arbeidsløshetskøen vokser daglig. Mens regjeringa øser nye hundre milliarder ut til bankene for å «styrke egenkapitalen», må de som mister jobben eller blir permitterte vente i flere måneder for å få utbetalt dagpenger fra NAV.

Sju av ti i Oslo får ikke dagpenger før etter tre uker. Deres egenkapital er det tydeligvis ikke så farlig med.

De altfor få NAV-ansatte jobber inntil tusen overtidstimer for å få sakene unna, mange blir psykisk utslitte og sjukemeldt. I mellomtida henvises de arbeidsløse til sosialkontoret. Genialt nok blir 100 vikarer i etaten sagt opp fordi budsjettet er brukt opp! Imens forfaller husleie, renter, avdrag og løpende utgifter til familiene der en eller begge forsørgere har mista jobben.

NAV-reformen for samordning av arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor har vært en årelang skandale, som nå rammer tusener som den kapitalistiske krisa jager ut i arbeidsløshet. Og kapitalens regjering har ansvaret.

Lettelser for arbeidskjøperne…

Automatisering av søknad om ledighetstrygd over internett kunne ha korta ned køen betraktelig, men heller ikke det har NAV noen planer om. Tltakspakken fra regjeringa lover nye stillinger til etaten, men alle skjønner at det vil ta tid. For riktig å strø salt i såret, har regjeringa i sin siste tiltakspakke foreslått at arbeidskjøpernes lønnsplikt ved permittering reduseres fra ti til fem dager.

…og for bankene

Bankene får nye oaser å øse av for å styrke utlånsevnen, mens stakkars DnB NOR kan melde om overskudd før skatt på over tre milliarder i fjerde kvartal 2008, to milliarder mindre enn i fjerde kvartal for 2007…

Løsninga er såre enkel. Men tanken om å pålegge bankene å yte øyeblikkelig rentefri kreditt tilsvarende (de altfor lave) dagpengesatsene til alle som kan dokumentere arbeidsløshet eller permitteringsbrev, er sjølsagt en helt fjern tanke for kapitalens regjering.

Vrakpant på arbeidsløse?

I det øyeblikk vi ikke lenger bidrar til å skape merverdi for kapitalen, er vi menneskelig avfall med begrenset gjenbruksverdi. Vrakpanten på arbeidsløse i kapitalens «velferdsstat» er pent sagt moderat. Nå risikerer vi at den ikke en gang blir utbetalt før namsmannen står på døra. Jaggu er det godt vi har ei rødgrønn regjering!

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre