mandag, 27 01 2020

Vi har tidligere kommet i skade for å antyde at partiet Rødt er et reformistisk avkok, i ferd med å innta SVs gamle rolle som sosialdemokratiets venstrealibi. Nå bøyer vi hodet i skam, og erkjenner at det er vi som er elendige defaitister og dogmatiske sinker.

I Rødts medlemsblad Opprør nr. 1/2010 varsler nemlig den nye lederkandidaten, Turid Thomassen, at Rødt ikke blir til å kjenne igjen etter det forestående landsmøtet i mai. Ikke bare slår hun fast at «det klasseløse samfunn – kommunismen – må være partiets endelige mål», men også at det norske klassesamfunnet om svært kort tid er historie. «Jeg håper å få oppleve det [klasseløse] samfunnet. Kanskje ikke som partileder men i løpet av livet mitt», sier Thomassen til Opprør.

Man må bare la seg imponere over disse ambisjonene, som tyder på at Rødt har en helt unik plan for direkte overgang til kommunismen, kanskje allerede etter neste stortingsvalg, uten å kaste bort tid på overgangssamfunnet sosialismen! Somlekoppene Lenin og Stalin brukte jo mange årtier, og kom likevel aldri lenger enn til å avskaffe aristokratiet, borgerskapet og kulakkene.

Treige marxister som oss har messa om at det først må skje en revolusjon der arbeiderne oppretter sitt eget klassediktatur, at de materielle forholdene må ligge til rette, at sosialismens basis må bygges og utbytterklassene avskaffes og mere til. Og enda er det langt igjen. Perioden fram til kommunismens høyere fase, det klasseløse samfunnet, har vi sett på som et maratonløp etter revolusjonen. I beste fall har vi håpet på å få oppleve proletariatets diktatur innen vi dør. Kommunismen og frihetens rike trodde vi hørte barnebarna våre til.

Men nå skifter vi sporensteks ut våre slitne marsjstøvler med siste skrik i løpesko. Takket være kreativ nytenkning har våre venner i Rødt innført en ny politisk idrettsgrein med anarkistiske trekk: Sprintløp til kommunismen!