onsdag 18 mai 2022

Vi tror at en enkel navneendring kan gi Fremskrittspartiet ny giv og nytt image, uten å måtte kaste vrak på partikulturen.

Logoforslag til Skrittpartiet
Logoforslag til et fornyet (Frem)Skrittparti.

Fremskrittspartiet sliter med renommeet. Sexskandaler i fleng ryster partiet og Fremskrittspartiets Ungdom.

Misbruk av mindreårige, snikfotografering i dusjen og tilbud om politisk opprykk som motytelse for seksuelle tjenester er visst faste ingredienser i Frp og FpUs såkalte partikultur.

Nå skal det sies til partiets forsvar at kultur aldri har vært FrPs sterkeste side.

Derimot har partiet alltid vært opptatt av å trakassere svake til underkastelse og taushet, det være seg alenemødre, muslimer eller trygdemottakere. Partiet har dessuten USA og Israel som de største utenrikspolitisk forbilder; for disse to hører som kjent sjikanering og voldtekt av oppsetsige stater og folk til hverdagsritualet. Med slike idealer er det ikke rart at noen av partiets tillitsvalgte skeier ut i fylla og forlyster seg med unge og svake sjeler i egne rekker.

Fremskrittspartiet har skrittvis banet seg vei inn blant de ansvarlige partier i det borgerlige parlamentariske systemet, selv om de har måttet skritte over noen hindre underveis. Regjeringsmakt er det virkelig store skrittet som kåter opp Siv Jensen & Co.

Vi tror at en enkel navneendring kan gi Fremskrittspartiet ny giv og nytt image, uten å måtte kaste vrak på partikulturen. Fokus og forenkling er tidens motto. I vår godhet tilbyr vi følgende forslag: Skrittpartiet.