lørdag 19 september 2020

Mullah Krekar har fått breie seg langt og lenge i intervju med Anders Magnus på NRK. Der gjentok han – forutsigbart nok – sitt mantra om at den som håner Profeten er en «krigende hedning» og må utslettes. Gjerne med eksplosiver, så lenge det ikke rammer uskyldige.

Samtidig understreket mullahen at det slett ikke er han personlig som gir drapsordre. Han bare svarer på direkte spørsmål, han, formodentlig på Allahs vegne, og driver altså ren salafistisk folkeopplysning. For dette er han nok en gang innbrakt av politiet og satt i varetekt.

Mullahen har åpenbart ikke lært seg kodespråket til krigsglade politikere. Eller kanskje han bare er litt tungnem, sånn i alminnelighet. For hadde Krekar latt seg integrere, ville han ha tatt til seg NATO-kodeksen for hvordan man framsetter trusler og oppfordrer til drap uten at det får rettslige følger av noen art.

Dersom UDI på et tidlig stadium hadde sendt Krekar på retorikkurs sammen med Jens Stoltenberg, Erna Solberg eller Anders Anundsen ville han kanskje formulert seg omtrent som følger: – For å verne om våre verdier kan det være nødvendig å utføre skarpe oppdrag. Utfordringen er å ta ut de som krenker disse verdiene uten at uskyldige sivile blir rammet.

Sånn kan det sies, mullah. Risikofritt. Bare spør Jens eller Erna.