mandag 8 mars 2021

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Forhenværende krigsminister Kristin Krohn Devold er blitt ny generalsekretær i Den norske Turistforening. En tapt taburett, regnskapsrot, kameraderi og korrupsjonsanklager har ført Donald Rumsfelds norske bunny til fjells. Som generalsekretær for fjellfolket og den gamle knickersadelen skal Devold ifølge eget utsagn stå opp for allemannsretten og oppmuntre almuen til å vandre fritt i fjellet.

Vi hørte ikke at hun påpekte noen viktige unntak.

Men forhåpentligvis husker Turistforeningens medlemmer at eks-ministeren i sin tid lot både norske og utenlandske jagerfly slippe dødbringende klasebomber over Dovrefjell og Hjerkinn. Skulle dét ha gått i glemmeboka, er vi redde for at det blir enda flere fjolls til fjells.