onsdag 18 mai 2022

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Norske kroner «Made in Frankfurt»?

Norges Bank vurderer å trykke norske pengesedler i utlandet. Antakelig fordi det er et prinsipp at alt skal anbudsutsettes i EØS, helt uavhengig av om det er fornuftig eller praktisk.

Mest overraskende er borgerklassens valg av mellomløsning. Hvorfor ikke hive hele krona og gå over til US dollar? Eller Euro? Det skyldes nok bare at det er så inn i h… vanskelig å bestemme seg for den ene eller den andre.

Vårt kjære borgerskap som aldri hviler i sin omsorg for nasjonens ve og vel, vil jo fjernstyre Stortinget fra Brussel, mens regjeringa for det meste administreres fra Washington. Problemet med å bestemme seg for bare én av disse faller borgerskapet så vanskelig at vi inntil videre har beholdt begge institusjoner i Kongeriket. Samt Norges Bank. Så med gullet i Washington kan vi jo få pengesedlene fra sentralbanken i Frankfurt?

Innen seddelpressa til Norges Bank stilner, synes vi at den som en siste typografisk utfordring kunne spytte ut det som på dansk heter en fyreseddel. Den kan banksjef Gjedrem få. Uten vekslingsgebyr.