23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Skal en dømme etter mediaoppmerksomheten og julebokskredet, er det bare én ting nordmenn tror fast på i gryende krisetider: Snåsamannen og hans mystiske evner til helbredende råd og dåd.

Overdreven tro på politikerne er forlengst avløst av overtroiske politikere. Mystisismen har bitt seg alvorlig fast blant de folkevalgte, og da tenker vi slett ikke bare på stortingsmenigheten til Kristelig Folkeparti. Ei heller på Ap-representant Saera Khan, som nådeløst ble støtt ut i kulden da det ble avslørt at hun flittig ringte spåkoner på Stortingets regning.

Sjølveste helseminister Bjarne Håkon Hanssen forteller folket at han har fått helbredende hjelp fra Snåsamannen. Helseministeren vil derfor øke støtten til forskning på «alternative» behandlingsmetoder. Statsministeren gir sin støtte og har forståelse for at Hanssen kunne tenke seg å ringe hr. Gjerstad også ved en annen anledning.

Skyldes denne plutselige velviljen at det er snakk om en spåkall og ikke ei spåkjerring? Vi bare spør.

Også lege og SV-politiker Olav Gunnar Ballo har kunngjort at han stor tiltro til det «overnaturlige». – Jeg hadde en pasient som forklarte meg hvordan man kan stanse blødninger, sier han ifølge Nordlys/VG. Ballo forteller at han har lært et religiøst vers som skal kunne stoppe blødninger. Det hadde vært kjekt om sjamanen Ballo hadde meldt seg til trolldomstjeneste da bombene falt på Gaza-stripa mens hans legekolleger Erik Fosse og Mads Gilbert var nødt til å ty til jordiske behandlingsmetoder på Shifa-sjukehuset.

De overnaturlige evnene har vist seg å utenrikspolitiske dimensjoner, selv uten medvirkning fra Ballo. Mens George W. Bush satt som a lame duck og messias Barack Obama ennå ikke hadde overtatt presidentembetet, var norsk utenrikspolitikk litt ustødig. Hvem skulle Jonas Gahr Støre lytte til i dette politiske vakuum?

Løsningen lå, Herren være lovet, nærmere enn noen ante: Snåsamannen, selvfølgelig! De to herrer hadde nemlig et hyggelig treff før jul, der hr. Gjerstad med imponerende klarsyn kunne fortelle hr. utenriksstatsråden at det ville skje noe i Gaza! Vel skortet det kanskje litt på årsaksforklaring, diagnostisering og medisinering, men alt kan man da ikke forlange. Hvorvidt den synske nord-trønderen ga Støre misvisende visjoner, eller om utenriksministeren bare ignorerte alt som ikke samsvarte hundre prosent med briefingen hos den israelske ambassadøren, vet ikke vi. Men vår smule viten om norske utenrikspolitiske føringer gjør dog at vi lar tvilen komme mannen fra Snåsa til gode.

Krisa strammer grepet, også om lille Norge. Den kan, ifølge borgerskapets økonomer, muligens være et resultat av onde makters spill i en ikke-materiell finanssfære. Her er det utfordringer for djevelutdrivere av format! En mer materialistisk tilnærming er at kapitalismen er kronisk dødssjuk, hjemsøkt av stadig voldsommere epidemiske utbrudd, og bare forlenger livet gjennom smertedempende midler, blodoverføring fra de fattige og hallusinerende opium. Enkelte påstår hardnakket at det eneste framtidsretta ved kapitalismen er det uforløste barnet som mor Kapital ikke vil vedkjenne seg, og som derfor må fødes ved hjelp av et proletært keisersnitt.

Men kirurgene og jordmødrene i blådress skynder seg dessverre langsomt, mens pasienten i respirator omkranses av grådige pushere, igler og en og annen fysioterapeut. Vi begynner å bli dyktig lei av påfyll med stereoider og krykker når problemet er dødskramper. Da foretrekker vi en aldri så liten dose klarsyn i forhold til pasientens tilstand og utsikter.

Snåsamannens kombinasjon av folkelighet og gjennomslagskraft helt til topps blant den politiske eliten, gir oss derfor lyst til å gi ham en sjanse. Han kan neppe ta mer feil enn banden av banksjefer, økonomiske eksperter og velfødde professorer allerede har gjort. I motsetning til de andre kvakksalverne, økonomene og vismennene, har han dessuten det sympatiske trekket at han ikke tar seg betalt for håndspåleggelsene.

Derfor sier vi: Sett like godt overtrua i system. Finansministeren bør skrote sine lyserøde fantasier og komme seg til Snåsa så fort som råd. Kaillen tar visst ikke imot flere pasienter, men han gjør kanskje et unntak for statsråd Halvorsen eller statsministeren. Og siden ingen av dem klarte å se at krisa ville innhente Norge før den var her, trengs det åpenbart nye briller ved Kongens bord. Vi lanserer med dette den nye folkeparolen:

Snåsamannen som statsminister NÅ!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre