25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Den norske venstresida sliter ikke bare med å finne ut av hva sosialisme er, den klarer heller ikke å resonnere seg fram til hvor den skal komme fra.

kompassMens kristensosialistene i alle år har satt sin litt til at sosialismen kommer fra oven, insisterer trotskistene i IS på at den må komme nedenfra, og har derfor bitt seg fast innunder skjørtekanten på partiet Rødt.

Dette er en oppførsel som merkelig nok er akseptert av feministene, som derimot setter foten ned for enhver tanke om sosialisme bakfra. SU og RU har færre moralske skrupler, men de foretrekker likevel å starte sosialismen helt forfra – ettersom det er altfor anstrengende å studere Marx og arbeiderklassens erfaringer, og dessuten håpløst gammeldags.

Vi skal heller ikke glemme de gamle bresjnevistene i NKP eller de New Age-inspirertes forhåpning om at det forjettede land blir innført utenfra, enten via Murmansk eller fra det store kosmos.

Endelig har vi åndseliten som mener at hver enkelt best kan fornemme sosialismen gjennom indre sjelsopplevelser som kan formidles via Facebook og Twitter. På det viset slipper man forpliktende organisering og annet pes.

Konklusjonen må bli at venstresida ikke bare trenger kart og kompass, men også noen som er i stand til å navigere under skiftende værforhold. Et kommunistisk parti, kanskje?

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre