16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

– Hvor lenge kan vi opprettholde et samfunns-system hvor 0,01 prosent av befolkningen stikker av med hele gevinsten? (Øystein Stray Spetalen)

Vi trodde aldri vi skulle oppleve tilnærmet monolittisk enhet med milliardæren og investoren, også kjent som spekulant, Øystein Stray Spetalen. I Dagens Næringsliv den 10. juni slår han imidlertid følge med kommunistenes analyse og varsler slutten for kapitalismen, og mener som oss at de rike må betale krisa. Intet mindre.

Spetalen har kommet frem til at hele det kapitalistiske systemet er et snyltersystem som belønner eliten han sjøl er del av, og plyndrer de arbeidende massene. Denne analysen, som Marx framførte for mer enn 150 år siden, kan knapt kalles ny. Men når folkeopplysning kommer fra munnen til en superkapitalist, spanderer Dagens Næringsliv store typer.

Vi siterer utførlig og gladelig fra avisa:
– Det aller verste er kanskje de redningspakkene vi ser nå i 2010. Disse bare forverrer situasjonen. Hvor lenge kan vi opprettholde et samfunnssystem hvor 0,01 prosent av befolkningen stikker av med hele gevinsten? Og hvorfor skal man gi redningspakker for å opprettholde dette systemet?

Stray Spetalen mener det er helt uholdbart at den bittelille eliten som han selv er en del av tar mesteparten av gevinsten.
– Vi kan ikke videreføre dette systemet. Den yrkesaktive befolkningen kan ikke, må ikke og skal ikke ta regningen for den eliten som har gjort feil.

Spetalen er bekymret for at velferden kommer til å bli nedbygd i Europa. Han mener eliten velger feil medisin for å prøve å komme seg ut av krisen og beskylder den for å beskytte seg selv i stedet for å være opptatt av vanlige folk.

– I dag sitter dette konglomeratet av EU, IMF og politikere rundt omkring i et sammensurium med bankvesenet og det finansielle systemet i Europa og beskytter hverandre på bekostning av den yrkesaktive befolkningens skattetrykk. Dette igjen fører til nye spekulative bobler. Velferden kommer til å bli nedbygd og nedbygd og nedbygd i land etter land etter land, sier Spetalen til DN.

Dette er nesten som å høre Lenins beskrivelse av finanskapitalen og dens samrøre med borgerskapets stat og politikere. Kanskje vi skulle prøve oss som spekulanter: Er Spetalen i ferd med å foreta en klassereise? Hvis forræderiet mot hans egen klasse er alvorlig ment, tror vi sikkert at for eksempel KPML vil se med velvilje på en søknad om medlemskap. Men kontingenten blir nok ekstra høy i dette tilfellet. Og vi vil nok anbefale utvidet kandidattid. Medlemmer av de besittende klasser er i likhet med verdens børser temmelig volatile, og kursen har lett for å svinge i takt med stemningsbølger.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre