søndag 17 oktober 2021

For første gang kommer den offisielle innrømmelsen av at Norge myrder våpenløse afghanske sivile.

Den ubevæpna 45 år gamle firebarnsfaren Chora blei drept av norske ISAF-soldater da han kom kjørende på motorsykkel med sin 9 år gamle sønn bakpå. Hva som skjedde med sønnen når norske soldater drepte faren på en motorsykkel i fart, er høyst uklart. Men at gutten skulle ha kommet uskadd fra det hele, låter mer enn usannsynlig.

Chora var tadsjik, og hadde ingen som helst tilknytning til Taliban eller afghanske motstandsgrupper, som i hovedsak er pashtuner.

Norske myndigheter tilbyr blodpenger til de etterlatte. Det er samme logikk som når Norge og ISAF bygger skoler for barna i Afghanistan, og myrder foreldrene. Soldatene som skjøt blir «rutinemessig» tatt hånd om med debriefing og oppfølging fra lege og prest(!).

Hendelsen har ført til at Forsvaret og krigsminister Strøm-Erichsen for første gang har måttet vedgå at norske soldater myrder afghanske sivile. Men det er grunn til å tro at dette allerede har skjedd en rekke ganger tidligere. ISAF-styrkene som helhet har drept nesten like mange sivilister som såkalte «opprørere».

Soldatene som drepte den afghanske motorsyklisten har fulgt stående ordre i henhold til de såkalte engasjementsreglene. Disse reglene innebærer i praksis: skyt først og spør etterpå. Norge opptrer som en regelrett bandittstat og okkupant, og de norske soldatene som frivillig deltar i denne «operasjonen» er uten ære, uansett hvilke heltemedaljer Forsvaret måtte henge om halsen på dem.

Midt under denne hendelsen er Erling Folkvord fra partiet Rødt på reise i Afghanistan. Rødt er det eneste partiet som krever at de norske soldatene trekkes ut, og det er sjølsagt positivt at Folkvord kan bidra til å få ut informasjon om tilstanden i landet i norske medier. Samtidig er det et faktum at Folkvord ankom Kabul flyplass i Afghanistan på okkupantenes nåde, og er innvilget audiens hos oberst Ole Asbjørn Fauske som er sjef for de norske styrkene i Afghanistan.

Gode intensjoner til tross: Rødt og Folkvord bør spørre seg om ikke dette i realiteten bidrar til å legitimere okkupasjonsregimet og opiumshandlerne rundt Hamid Karzai. På sine reiser til Kurdistan formoder vi at Folkvord ikke har forhåndsklarert sin agenda med tyrkiske myndigheter og NATO. Skulle Rødt først sende en delegasjon til Afghanistan, burde de ha gjort det i samråd med den afghanske motstandsbevegelsen, som i all hovedsak er Taliban.