mandag 8 august 2022

De politiske partiene mottok i alt 340 millioner kroner i støtte fra staten i 2008, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fremskrittspartiet har forholdsmessig det aller største sugerøret ned i statskassa.

Systemet holder liv i partiene som til gjengjeld holder liv i den borgerlige parlamentarismen, eller kapitalmaktas demokratiske alibi. I gjennomsnitt kommer 72 prosent av partiinntektene fra den borgerlige staten og fylkeskommunen, det vil si fra folkets skattepenger.

For Fremskrittspartiet var andelen offentlige kroner klart størst blant de store politiske partiene med 89 prosent av partiets totale inntekter, eller 64 millioner kroner. Høyre hadde den laveste andelen med 61 prosent, blant annet fordi partiet blir finansiert med store private bidrag fra næringslivet. Arbeiderpartiet fikk mest støtte med 108 millioner kroner.

Også et systemkritisk parti som Rødt får en overveiende del av sine midler i form av statlig og fylkeskomunal støtte, nærmere bestemt 5 370 632 kroner i 2008. Kontingentinntektene utgjorde til sammenlikning 560 009 kroner.