mandag 16 mai 2022

Ingenting er egnet til å forbause når det gjelder amerikanernes selvtekt på norsk jord. Verre er at det som kaller seg norske myndigheter enten må være fullstendig inkompetente eller bevisste leiesvenner for USA.

CIAwebTV2 avslørte onsdag 3. november at USA i ti år har drevet aktiv spionasje mot nordmenn fra et kontor i Handelsbygningen nær Solli plass i Oslo. Den operative enheten kalles Surveillance Detection Unit (SDU) og er et underbruk av den amerikanske ambassaden.

Et tjuetalls nordmenn, blant dem pensjonerte politifolk og såkalte privatetterforskere, har solgt seg til fremmed makt for å drive 24 timers overvåking av norske demonstranter, aktivister og andre «suspekte» personer. Hundrevis av nordmenn har dermed havnet i det amerikanske terror-registeret SIMAS.

På spørsmål fra TV2 hevder amerikanerne at denne virksomheten var avklart med norske myndigheter. Men både tidligere justisiminister Odd Einar Dørum (V) og Knut Storberget benekter at de har kjent til aktiviteten.

Ingenting er egnet til å forbause når det gjelder amerikanernes selvtekt på norsk jord. Verre er at det som kaller seg norske myndigheter enten må være fullstendig udugelige, eller bevisste leiesvenner for USA. Hvis PST og FET ikke har vært i stand til å oppdage hva deres amerikanske konkurrenter har holdt på med i ti år, må dette være totalt inkompetente hemmelige tjenester. Det tror vi ikke på.

Da gjenstår to muligheter: «Våre» hemmelige tjenester er mer lojale overfor USA enn overfor sine overordnede norske myndighetsorganer. Eller de gjør jobben sin og rapporterer hva som foregår til justis-, forsvars- og utenriksministeren, men møter USA-servile norske statsråder som later som om de verken ser eller hører.

Reportasjen på TV2