lørdag 18 september 2021

Breivik er representant for en ny europeisk fascisme som er igang med å utvikle det ideologiske grunnlaget for et fascistisk diktatur. Nazismens ekstreme jødehat er ubrukelig i dag, i stedet for «jødebolsjevismen» er fienden nå «kulturmarxisme» og islam.

Det skriver Danmarks kommunistiske ungdomsforbund i en analyse av Breiviks «manifest» og koblingen til Huntingtons nykonservative teorier om sammenstøt mellom sivilisasjonene. Les den her (dansk).