lørdag 6 mars 2021

Det er en utilsiktet, men talende, symbolikk når den sittende regjeringa og dens uniformerte undersåtter demonstrerer sin «nasjonale» innstilling ved å la utenlandske jagerfly slippe dødbringende klasebomber over det urnorske Dovrefjell.

Det har skapt oppstyr at belgiske og norske fly slipper klasebomber. Selvsagt ikke fordi norske jagerpiloter sannsynligvis holder på med den slags mot mennesker i Afghanistan (det får vi ikke vite), men fordi de har gjort det på Hjerkinn, altså i Norge.

Regjeringa har profilert seg som en iherdig pådriver for forbud mot landminer – og mot klasebomber. Men ifølge Adresseavisens kilder har NATO-styrker brukt klasebomber på Hjerkinn i flere år.

Først «visste ikke» krigsminister Krohn Devold om bombeslippene som 14 dager i forveien var kunngjort i en pressemelding fra Forsvarets Overkommando (FO). Siden har hun vist til at stortingsvedtaket fra juni i fjor om at Norge skulle arbeide for forbud mot bruk av klasebomber, ikke inneholdt noe om forbud mot øvelsesbombing i Norge…

Norge en attraktiv krigsskueplass

Krigsministeren har refset sine militære undersåtter for ikke å forstå de politiske signalene. Men det er jo nettopp det de har gjort. Generalløytnant Torstein Skiaker er leder av Forsvarskommando Sør-Norge, og er ifølge FO den som ga klarsignalet. Skiaker har i tidligere intervjuer uttalt at allierte bombeøvelser på norsk jord gjør «oss» attraktive i NATO. Hvis Norge blirtreningsfelt for atomvåpen, blir vi sannsynligvis helt uimotståelige. Den samme Skiaker ble for et par år hyllet i mediene som leder av de «fredsbevarende» KFOR-styrkene i Kosova…

Verre enn miner

De belgiske klasebombene er usertifiserte, uprøvde superbomber i akrylfiber. De er enda mer dødbringende enn konvensjonelle klasebomber, og er derfor nektet testet i andre NATO-land. Ifølge Nationen hevder den belgiske forsvarsministeren André Flahaut at landet ikke lenger har klasebomber. – Hvert land bruker sine egne våpen. Vi brukte klasebomber på 1980 og -90-tallet, men siden 2000 er alle klasebombene blitt stuet vekk for å ødelegges, sier Flahauts pressetalsmann til avisa. Underforstått: Klasebombene, som eksperter omtaler som «verre enn miner», er norske våpen. Det belgiske flyvåpenet skal ha overført millioner til den norske statskassa for å få drive sine bombeøvelser på Dovrefjell.

Krigsforbrytere

Løgn og bedrag ser ikke ut til å få noen konsekvenser for ministeren eller hennes taburettkolleger.

  • Mindre enn to måneder etter at utenriksminister og Høyre-leder Jan Petersen lovte at Norge ikke skulle kjøpe flere våpen fra Israel, ankom 100.000 israelsk produserte patroner til Norge.

  • Krohn Devold har tidligere gått inn for en avtale der Norge forplikter seg til å bidra med 1 milliard kroner til å utvikle USAs Joint Strike Fighter (JSF), der også Israel er involvert. Dette skjer i en situasjon der Norge offisielt vurderer JSF og Eurofighter som likeverdige alternativer når titalls milliarder skal pøses ut til investeringer i nye jagerfly.

  • Og mens tabbekvota til Devold var tema, bevilget Stortinget glatt en milliard til de norske morderflyene som opererer i Afghanistan.

Historieomskriving er en utbredt syssel for tida. «Enige og tro mot NATO og krigspolitikken helt til Dovre faller», ser ut til å være den rådende nyfortolkning av det nasjonale budskapet fra Eidsvollmennene i 1814.

J.St.