23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nazister, islamister og sionister har til felles at de setter likhetstegn mellom jøder og sionister.

Israel er en statskonstruksjon som bygger sin legitimitet på å være en slags negasjon av nazismen, mens den i realiteten er nettopp nazisme på vrangen: I stedet for det ariske herrefolket, er det nå det utvalgte folket som behøver lebensraum. I bølgen av berettiget sympati med jødene og deres lidelser under hitlerismens åk, lot verden seg bedra til å forveksle jødedommen og den jødiske identiteten med sionismen.

Ideen om en tostats-«løsning» er et blindspor og en avledningsmanøver som evig legitimerer den sionistiske forestillingen om at det eksisterer en «jødisk nasjon» eller et «jødisk folk», og dermed berettigelsen av en ren jødisk statskonstruksjon. Det som må til for å løse problemet er ett forent, sekulært Palestina – verken islamsk, kristent eller jødisk, men åpent for alle trosretninger.

Israel er et redskap for USA

Staten Israel er den dominerende militærmaskinen i Midtøsten, og USAs forlenga arm i kampen for regional dominans. Det sionistiske Israel opptrer egenrådig og påvirker aktivt sin herre i Washington, men er samtidig totalt avhengig av hånden som mater den med mer enn tre milliarder dollar i året, eller mer enn 50 millioner kroner om dagen.

Påstander om at supermakta USA «egentlig» er et underbruk av Israel og den mektige sionistiske lobbyen, er absurde – og det burde ikke være vanskelig å kjenne lusa på gangen. Men påstandene er farlige – og de faller åpenbart ikke på steingrunn.

Aggresjonspolitikken fra USA og Israel har sikret massiv styrking av de fundamentalistiske retningene innafor islam – som på sin side gjør sitt beste for å viske ut skillene mellom sionisme som ideologi og jødedom som religion. Slik nærer islamsk fundamentalisme og (jødisk eller kristen) sionisme hverandre.

Den israelske egenrådigheten og de mektige sionistiske lobbyene i Washington – og ikke minst i Bush-administrasjonen – har fått deler av den progressive internasjonale opinionen til å snuse på denne tenkninga. Dette er ei svært farlig utvikling, som alle progressive krefter må være bevisste på og ta avstand fra. Hvem har interesse av å ansvarliggjøre alle jøder for sionistenes og staten Israels politikk og gjerninger? Svaret er enkelt, for den som tenker etter: Sionistene, reaksjonære islamske fundamentalister, og nazistene!

Nødvendig eksklusjon

En viss Hans Olav Brendberg har over lang tid skrevet hundrevis av innlegg som skal forklare og bevise at jødedommen som religion og jødene som «etnisk» gruppe har spesifikke særegenheter og tilbøyeligheter med dels religiøse, dels historisk-kulturelle, dels økonomiske og dels biologiske årsaksforklaringer. Brendberg ble etter et langt ordskifte og en lengre organisasjonsprosess ekskludert fra RV. Det var en riktig og nødvendig beslutning. Han har siden meldt seg ut av AKP, der han også var medlem.

Kommunister og revolusjonære har i over hundre år sloss mot pogromer, mot rasisme, mot antisemittisme. De siste 40 åra har vi også slåss for det palestinske folkets rettigheter, imot sionismen, men aldri imot jødene. Tallrike jøder (ei jødisk mor er nok til å bli definert som jøde) har spilt en fortjenestefull progressiv rolle i historia, og det må ikke glemmes at en rekke jøder faktisk protesterer mot den fascistiske politikken som blir ført av staten Israel.

Revolusjon nr 29

 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre