1 desember 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

NATO framsetter stadig mer truende ultimatum overfor Serbia. Norge kan bli trukket med i angrepet som er under oppseiling.

Vel vitende om at Russland vil legge ned veto i FNs Sikkerhetsråd, forbereder USA bombe- og rakettangrep mot serbiske posisjoner, både i og utenfor Kosova. NATO har raslet så lenge med sablene at trusselen snart må settes ut i livet hvis verdensgendarmeriet ikke skal miste enhver troverdighet. Et tydelig tegn på at et angrep er under oppseiling, er at EU ber sine borgere forlate Jugoslavia.

Kosovas tragedie

Påskuddet er som vanlig "omsorg" for menneskerettigheter, på bakgrunn av den blodige serbiske offensiven mot albanerne i Kosova. KLA-geriljaens strategiske militære feilgrep og dens illusjoner om NATO som alliert støttespiller mot serbisk sjåvinisme, har forverret den ulykksalige situasjonen. USA og NATO vil gjerne sette det slemme Serbia på plass, men nekter samtidig det albanske folkeflertallet retten til sjøl å avgjøre sin politiske nasjonale status.

Det nasjonale spørsmålet i Kosova kan aldri bli løst gjennom fremmed intervensjon. NATO-angrep vil ikke hjelpe de albanske flyktningene som nå møter vinteren, men vil tvert imot styrke den serbiske sjåvinismen og posisjonen til Milosevic i Beograd. Det er trolig nettopp hensikten. Sånn kan USA og NATO bevare status quo i området, samtidig som den imperialistiske alliansen kan få demonstrert aggressiv handlekraft.

Den norske regjeringa ved utenriksminister Vollebæk er villig med på ferden, i likhet med det øvrige NATO. Forsvarsminister Fjærevoll har tidligere sagt at Norge kan stille jagerfly og mannskap fra 338-skvadronen på Ørlandet, som inngår i NATO-brannkorpset.

Krigsbudsjett

Sjøl om forsvarssjefen jamrer seg over at forsvarsbudsjettet er på samme nominelle nivå som for inneværende år, er dette et budsjett for krig. Med sine 24 milliarder kroner står krigsbudsjettet for ikke mindre enn 5,5 prosent av ei totalt budsjettramme på 432 milliarder. Ser en bort fra statens tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, er bare alderspensjon og medisinsk rehabilitering større enkeltposter. Regjeringa forutsetter at Stortinget gir tilleggsbevilgninger til "utenlandsoperasjoner" i annet halvår av 1999. For i år er det forlengst avsatt rammer på Utenriksdepartementets budsjett.

Med den bombeglade Erik Solheim (SV) i utenrikskomiteen, bør det være gode muligheter for enstemmighet når NATO kaller.

Jugoslavia har rett til å forsvare seg

For første gang siden krigen kan norske soldater bli direkte involvert i krigshandlinger. Krigshandlinger som ikke en gang er sanksjonert av FN. Det bør soldater og befal nekte å være med på. Uansett hva en måtte mene om Serbias handlinger og Slobodan Milosevics regime, Jugoslavia er i sin fulle rett til å forsvare seg med alle midler mot NATO-fly på angrepstokt over jugoslavisk territorium.

J.St.

 

 

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre