16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

FNs generalforsamling. Foto: Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia CommonsFNs generalforsamling. Foto: Patrick Gruban, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Skandaløs stemmegivning i FN avslører dobbeltmoralens Norge for en hel verden. 

Det pågår en kamp om historia der vestlig imperialisme vil legge lokk på nazismens forbrytelser. Da FNs generalforsamling 4. november skulle ta stilling til resolusjonsforslaget om å «Bekjempe glorifisering av nazisme, nynazisme og andre handlinger som bidrar til å oppildne dagens former for rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og tilhørende intoleranse», tilhørte Norge mindretallet på 52 land som stemte imot. Ved tidligere anledninger har Norge stemt avholdende. Det er talende nok. Nå går Norge ett skritt lenger ved å legge en vernende hånd over nazismen. Stemmegivninga i FN kan ikke tolkes annerledes.

Se stemmeoversikten her

102 stater stemte for

Et overveldende flertall på 102 land stemte for resolusjonen. Teksten oppfordrer blant annet medlemslanda til å «gjøre aktive tiltak for å sikre at utdanningssystemet utvikles innholdsmessig til å gi presise historiske skildringer, samt til å promotere toleranse og andre internasjonale menneskerettsprinsipper

For første gang stemte også Tyskland, Østerrike og Italia  – land som bærer på en tung historisk bør som fascistiske aksemakter under annen verdenskrig  – imot resolusjonen, i samsvar med marsjordren fra EU og NATO. Ved tidligere avstemninger har bare USA og Ukraina stemt imot tilsvarende resolusjonsforslag. 

EU bagatelliserer nazisme og kolonialisme

Denne gangen har USA fått med seg sine vestlige alliansepartnere, som dekker seg bak at resolusjonsforslaget opprinnelig er fremmet av en rekke stater sammen med Russland, som nå fører krig i Ukraina. EU har avgitt en særskilt stemmeforklaring som likestiller nazismen med «andre totalitære regimer».

Krystallnatta 9. november 1938 innleda naziterroren mot jødene.Krystallnatta 9. november 1938 innleda naziterroren mot jødene.Dette er historieforfalskende bortforklaringer. At Russland fører krig har ingenting med resolusjonens innhold å gjøre, like lite som Israels umenneskelige krig mot palestinerne minsker betydningen av å bekjempe nazisme og jødehat.

Nesten nøyaktig samme resolusjonstekst er fremmet i FN med jevne mellomrom, med støtte fra praktisk talt hele Afrika, Asia og Latin-Amerika. Nettopp den delen av verden som EUs utenrikssjef Josep Borrell nylig kom i skade for å kalle en «jungel» som truet den blomstrende «hagen» Europa. Borrell måtte krype til korset da en rekke land stempla uttalelsen som uttrykk for europeisk rasisme.

Norge i råttent selskap

Det er i dette råtne selskapet Norge befinner seg, mens Anniken Huitfeldt og FN-ambassadør Mona Juul avleverer indignerte innlegg i FN om humanisme og menneskeverd

Femti år etter norsk ratifikasjon av FNs Rasediskrimineringskonvensjon nekter norske myndigheter å implementere konvensjonens pålegg om å forby rasistiske organisasjoner. Et land som har opplevd fem års naziokkupasjon og  22. juli 2011 og som lar nazister marsjere i gatene – bare de søker om tillatelse først

Hvordan kan norske regjeringsmedlemmer delta i markeringer av Krystallnatta 9. november, samtidig som de avfeier internasjonale krav om å bekjempe nazismen og glorifisering av den? 

Er det mulig å ta offisielle norske fordømmelser av rasisme og nazisme på alvor?

Kampen om historia pågår for fullt. Skaff deg heftet «Historiefrisørene»!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre