20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nå skal ungdom av begge kjønn hankes inn til krigsmaskinen allerede før de går ut av skoleporten for siste gang. Forsvarsministeren vil dessuten sette heimevernssoldater inn i NATOs krigsoperasjoner utenlands.

Utdanning til krigsoppdragVi står etter alt å dømme overfor en omfattende «rødgrønn» militarisering av ungdommen og en total omdanning av HV til potensielle leiesoldater.

Rett fra skolebenken

Krigsskolen åpner nå opp for at ungdommen kan gå rett fra førstegangstjenesten og inn i offisersutdanninga. Tidligere var ett års plikttjeneste etter fullført verneplikt obligatorisk.  «I fremtiden ønsker sjefen for Krigsskolen, oberst Odin Johannessen, å rekruttere direkte fra videregående skoler», melder Aftenposten den 1. februar . «Han ser for seg at studentene da forplikter seg til å gjennomføre 12 måneders førstegangstjeneste med befalskurs før de begynner på Krigsskolen, men at de i praksis er tatt opp mens førstegangstjenesten avtjenes. Dette kaller han "gjennomgående krigsskole".»

Heimevern i utlandet

Knapt var denne nyheten kommet på trykk før Aftenposten den 4. februar fulgte opp med at norske HV-soldater allerede i løpet av året kan bli sendt ut på internasjonale operasjoner i NATO- eller FN-regi.
Sjefen for Heimevernet, generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold, bekrefter planene overfor avisa. Ifølge Brovold vil Regjeringen i nær fremtid informere Stortinget om hvordan dette skal skje. HV med sine 50.000 mann har de siste åra gjennomgått en omfattende spesialisering med egne jeger- og innsatsavdelinger, med oppgaver vidt utenfor sjølve tanken bak Heimevernet, som jo har vært vern om nærområdene.

En koalisjon av villige ungdommer

Tvangsbeordring av offiserer til utlandet har skapt motstand i befalsorganisasjonene, og regjeringa har åpenbart hastverk med å framskaffe flere villige soldater og befal for å realisere det imperialistiske ambisjonsnivået og forpliktelsene overfor NATO. Derfor gjelder det å verve ungdommen på et tidligst mulig stadium, og å sikre et breitt rekrutteringsgrunnlag. Borgerskapet har innsett at kvinnene er en uutnyttet ressurs på dette feltet, og har allerede åpnet for frivillig sesjon for jentene. Politisk blir dette, ikke minst av den sittende regjeringa, kjørt fram som et hyklerisk felttog for «likestilling».

RU vil la jenter «styrke Forsvaret»

Militarisering av kvinnene er en heltedåd, mener RU. Enkelte feministiske miljøer, som endog har frekkhet til å kalle seg revolusjonære, biter hissig på kroken. Med en naivitet i forhold til den norske imperialismens aggressive agenda som fortoner seg nærmest grenseløs, presterer for eksempel Rød Ungdom (RU) å utrope forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) til Ukas helt fordi hun ønsker å militarisere kvinnene!

Begrunnelsen til RU 10. januar er som følger: «Det å innføre verneplikt for begge kjønn vil føre til at det blir enklere for jenter som vil inn i forsvaret å finne seg til rette der. Men det viktigste poenget er at forsvaret vil styrkes ved å få jentene inn. 50% av landets best kvalifiserte er kvinner, og man vil tilføre forsvaret et bredere spekter av erfaringer, verdier og mangfold ved å få likestilling. Anne-Grete Strøm-Erichsen har derfor Rød Ungdoms fulle støtte i kampen for likestilt verneplikt!»

RU har altså skjønt poenget: at «forsvaret» vil styrkes ved å få jentene inn. Dette må være musikk i ørene for NATO og USA som sliter med å få sine allierte til å «stille opp» i Afghanistan i dag, i Sudan og kanskje Somalia i morgen. På sine nettsider opererer RU med både Ukas Dust og Ukas Helt. Med Strøm-Erichsen som heltinnen, ville det kanskje være på sin plass med et gruppebilde av RU-ledelsen plassert under Ukas Dust.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre