22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Cold Response - panserstyrker krysser riksgrensen til Sverige.
Norske styrker krysser svenskegrensen under Cold Response 2010.  Foto: mil.no
Steg for steg og på tvers av folkeviljen, blir det offisielt nøytrale Sverige trukket med i et stadig tettere samarbeid med militæralliansen NATO.

Norge spiller en særs aktiv rolle i å undergrave den svenske nøytralitetspolitikken og trekke Sverige inn under NATOs vinger. Øvelsen Cold Response, som foregikk i februar-mars i Nordland, Troms og svenske Norrbotten, er foreløpig siste ledd i et voksende militært og politisk samarbeid som bokstavelig talt er grenseoverskridende.

En kald skulder. De skandinaviske NATO-landa Danmark og Norge har vendt tommelen ned for det svenske jagerflyet JAS Gripen. I stedet har grannländerna nok en gang lagt seg på kne for høvdingene i Washington og valgt det astronomisk kostbare F-35 Joint Strike Fighter. Men ikke en gang denne ørefiken til svensk kapital og militærindustri har fått borgerklassen i Sverige til å sette bremsene på den faktiske NATO-integrasjonen som pågår.
Øvelsen Cold Response, som foregikk i februar-mars i Nordland, Troms – og svenske Norrbotten, er foreløpig siste ledd i et voksende militært og politisk samarbeid som bokstavelig talt er grenseoverskridende.

Sverige som øvingsfelt
– Dette er første gang en norsk øvelse går på tvers av grensen. Det er et godt fundament for et fortsatt militært samarbeid mellom de nordiske landene, fastslo statsråd Grete Faremo fornøyd. NATO-panser krysset riksgrensen (se bilde) mens unge svenske NATO-motstandere var uønskede elementer og ble fjernet av militærpoliti.
«Dette er første gang en norsk øvelse går på tvers av grensen.» Statsråd Grete Faremo.14 land og 9000 soldater fra hær, marine og flyvåpen var involvert i øvelsen, som ifølge mil.no gikk ut på å øve på «utfordringer soldatene kan møte i fellesskap i konfliktområder over hele verden». Også Heimevernet, som har fått sine oppgaver omdefinert til noe helt annet enn navnet tilsier, var sterkt involvert (med 775 mann) i denne styrkeoppvisninga der hovedhensikten var å gjøre svensk territorium til stridslekeplass for NATO. Reindriftssamene måtte rett nok finne seg i at 9000 dyr ble oppskremt, men det miljøbevisste Forsvaret stilte opp med et eget helikopter for å rekognosere de forvilla reinflokkene.

Nordic Battle Group
Nordic Battle Group (NBG) er et integrasjonsprosjekt mellom EU og NATO, der flere offisielt alliansefrie stater som Sverige, Finland og Irland inngår, i tillegg til blant annet Norge. Sverige har et hovedansvar for denne styrken, som har til formål å markere NATOs revir mot Russland og å sende kampstyrker verden rundt. NBG har «krisehåndtering» på vegne av EU som spesialitet, og har etter eget utsagn særlig mange «utfordringer» i Afrika. Gjennom NBG trekkes Norge tettere inn i EUs militære samarbeid, mens Sverige og Finland snikes inn i NATO. Svenske soldater deltar også under ISAF-kommando, dvs. NATO, i kolonikrigen i Afghanistan.

Frankrike og Baltikum
Straks etter Cold Response satte NATO igang med luftforsvarsøvelser over Baltikum, med franske, polske og lettiske fly i hovedrollen.  Denne «defensive treninga» var en angivelig demonstrasjon av NATOs solidaritet og forpliktelser overfor sine medlemsstater i Baltikum, het det i en NATO-uttalelse. Øvelsen kom trolig i stand på bakgrunn av Frankrikes beslutning om å selge avanserte krigsskip til Russland, en avgjørelse som blir sett på som helligbrøde i NATO-leiren, og i særdeleshet av USA.

Hold Sverige NATO-fritt!
Ved hjelp av forskjellige betegnelser og paraplyer blir hele Norden militarisert av USA og NATO, med EU som nestkommanderende. Går Sverige med i NATO, følger trolig Finland etter.
Organisasjonen stoppanato.se jobber for å stoppe den svenske sniktilpasninga som pågår ufortrødent – trass i at nesten halvparten av svenskene er mot NATO-medlemskap mens knapt 20 prosent er for. Argumentasjonen fra de svenske NATO-tilhengerne er til forveksling lik den som blir servert av de EU-tilhengerne her hjemme: De hevder at Sverige faktisk er uformelt NATO-medlem allerede og at det derfor er like greit å bli medlem for å få med seg «fordelene» og «være med å påvirke». Alle nordmenn veit hvor mye Norge har «påvirket» NATO i fredelig retning …

Skjønt vår hovedoppgave er å få Norge ut av den aggressive militæralliansen NATO, er det en tilsvarende viktig oppgave å bidra til å hindre at vårt svenske broderfolk legges inn under denne imperialistiske jernhælen – noe som i sin tur vil svekke den norske NATO-motstanden.

Mer bakgrunn: stoppanato.se

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre