torsdag 26 november 2020

En sosialdemokrat eller en såkalt demokratisk sosialist, er en person som søker den «tredje vei», en vei mellom kapitalisme og «sosialisme», en person som søker å etablere et «sosialistisk» samfunn gjennom fredelige midler. Men realiteten er at det ikke er sosialisme i det hele tatt, men en form for statlig kapitalisme eller en kapitalisme basert rundt en såkalt velferdsstat.

Sosialdemokratene er besittere av borgerlige kapitalistiske idealer, som for eksempel de flotte ordene om det «rene demokrati», «menneskerettigheter», «likhet for loven» og andre svevende begreper. Og selvfølgelig, sosialdemokrati er en liberal kurs som svinger fra «venstre» til høyre og tilbake igjen. Altså en politisk kurs gjennomsyret av borgerlig ideologi.

I ord er sosialdemokraten sosialist, men i praksis en kapitalistisk forkjemper som ønsker å «reformere vekk» de verste elementene ved kapitalismen. Sosialdemokratene ønsker mindre ulikhet og fattigdom, og trur løsningene på slike problemer ligger i hvor mange sedler som puttes ned i en valgurne. Noen sosialdemokrater kaller seg selv «anti-kapitalister» eller «anti-imperialister», men faktum er at alle sosialdemokrater er på side med den imperialistiske leiren. Sosialdemokratene ser ikke spørsmålet om klasse i forholdet mellom sjef og arbeidstaker, mellom den som tjener penger på andres arbeid og den som skaper verdiene.

Så over til spørsmålet om demokrati. En av de viktigste idealene til enhver sosialdemokrat er troen på det absolutte demokrati, altså demokrati «for alle». Så marxismen blir for en sosialdemokrat antidemokratisk, fordi kommunistene ser valg i imperialistiske land som et spill fra borgerskapets side. Demokrati for en sosialdemokrat er muligheten til å kreve respekt for sine individuelle rettigheter og eiendom. Faktum er at det eksisterende «demokratiet» i vestlige kapitalistland, er borgerskapets demokrati. Det borgerlige demokratiet gir arbeiderklassen visse rettigheter og følelsen av «reel innflytelse i samfunnet», men ingen makt over produksjonsmidlene eller staten.

Sosialdemokratiet gjør feilen med å sammenligne flytende idealer med virkeligheten, og faller med det ned i idealisme og liberalisme. Det dem kaller demokrati eksisterer ikke. Det som i realiteten eksisterer er diktatur og vold mot enhver som forsøker rikke ved borgerskapets makt over staten. Faktum er at statens forsvar, voldsapparatet, ikke ligger i hendene på folket, men i hendene på borgerskapet. Så eneste mulighet for å innføre ekte sosialisme, der arbeiderklassen besitter statsmakta og produksjonsmidlene, er å styrte den nåværende staten gjennom en revolusjon og opprette proletariatets diktatur.