mandag 25 januar 2021

KPml.no Fra kpml.no nr 2-2007.

Rundt 1500 mennesker deltok i en fredelig demonstrasjon mot NATO-møtet den 26. april. Demonstrantene fikk ikke komme i nærheten av Rådhuset, for at ikke banden av krigsforbrytere skulle sette middagen i halsen.

Etter hoveddemonstrasjonen ville noen aktivister, de fleste fra Blitz-miljøet, at utenriksministrene skulle få høre at det ble demonstrert mot dem, og forsøkte å forsere politisperringene til beredskapstroppen. De ble møtt med tåregass og massearrrestasjoner. Over 200 ble tauet inn, også minst en pressefotograf fra Dagbladet.

Fra demonstrasjonen i Oslo 26. april. Politiet gjør seg klar. Foto: RevolusjonMediedekninga gikk sjølsagt ut på at demonstrantene skapte «bråk», for å vende fokus vekk fra de politiske protestene mot krigsforbrytersamlinga.

Utpå natta gikk politiet til uprovosert angrep på Blitz-huset og gjennomførte en storstilt razzia. Her fant de angivelig både murstein, slagvåpen og litt hjemmesnekra fyrverkeri. Dette skal sjølsagt «bevise» at Blitz er terrorister. Det er en provokasjon. Blitz har gjennom 25 år bygd opp en beredskap for å forsvare huset mot politi og nazi-angrep. Hvis Blitz hadde tenkt å angripe ministrene med kastevåpen, ville de vel ha tatt dem med på demoen og ikke la det hele ligge på huset?

H/FrP-byrådet og andre reaksjonære krefter truer nok en gang med å «rydde» Blitz, sikkert inspirert av polititerroren mot Ungdomshuset Ungeren i København tidligere i vår, der over 700 unge ble satt i kasjotten og huset revet.

Vi er uenige med Blitz i mye, men huset i Pilestredet er et fristed for ungdom og progressive, og Blitz har gjort en god jobb i å holde Oslo fritt for nazipakk.

Avvis provokasjonene og hevnaksjonene mot ungdomshuset Blitz!

KPml.no er nyhetsbrevet og nettsida til Kommunistisk plattform .