13 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

44 kongressmenn fra USA har beskyldt en konferanse planlagt i Italia 1.-2. juni for å være et møte «planlagt på italiensk jord, for å gi finansiell støtte til terrorisme» [1] og gjennom en av arrangørene, campo antiimperialista [2] å være en del av et «internasjonalt terrornettverk». Truslene har blitt fulgt opp med stegning av nettsider, husransakelser og sannsynligvis forberedelser av rettsaker mot de involverte. Den italienske ambassaden i Bagdad har nå offentliggjort at de ikke vil gi visa til de irakiske deltakerne, etter press fra det italienske utenriksdepartementet.

Anklagene rammer også nordmenn:

Lars Akerhaug, talsperson for Komiteen for et Fritt Irak (frittirak.no) har representert komiteen i den internasjonale komiteen for konferansen.
intervju050130
Lars Akerhaug fra KFI blir intervjuet av NRK. ©KFI/Revolusjon
– Konferansen vil være mulighet for fred. Gjennom å møte og lytte til representanter fra hele den irakiske motstandsbevegelsen, fra baath-bevegelsen til representanter for Muqtada al-Sadr, har europeiske politikere en mulighet til å treffe virkelige representanter for det irakiske folket. Brevet fra kongressmennene tvinger Europa til å velge om de vil lytte på Bush eller det irakiske folket.

Akerhaug viser også til at «situasjonen under den ameirkanske okkupasjonen av Irak blir bare verre. Påstanden om at internasjonalt nærvær vil gjøre situasjonen bedre er i ferd med å bli avslørt som den samme type løgn som at irakkrigen dreide seg om masseødeleggelsesvåpen. Den irakiske motstanden mot okkupasjonen er en rettferdig motstandskamp. Frihetskamp mot okkupasjon er legitimt i følge internasjonal lov».

Vil ikke la seg skremme til taushet

Komiteen for et Fritt Irak nekter å la seg forføye av trusler om anvendelse av terrorlover. – Denne saken dreier seg om ytringsfrihet og retten til å ta politiske standpunkt. Etter 11. september og angrepene på London, har vi sett et stadig trangere klima for politisk støtte til frigjøringskamper og motstand mot okkupasjon. Den eneste måten å stoppe dette på er å vise motstand mot meningskontroll og svartelisting, avslutter Akerhaug.
  1. http://images.usnews.com/usnews/news/articles/050727/10euros.pdf
  2. Campo Antiimperialista: Internasjonal organisasjon med avdelinger bl.a. i Italia og Østerrike, htp://www.antiimperialista.org
Mer info: Komiteen for et fritt Irak
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre