1 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

Fråsegn frå sommarleiren:

Den kapitalistiske systemkrisa og attreisinga av eit kommunistisk parti var tema då kommunistar fra Aust- og Vestlandet var samla til sommarseminar ein stad i Rogaland i slutten av august. Kommunistisk gruppe i Bergen, Noregs Kommunistiske Studentforbund, ML-gruppa Revolusjon og Kommunistisk plattform var alle representerte.

Gode innleiingar og ordskifte synte stor grad av einskap i viktige spørsmål og vilje til samhandling.

Systemkrisa ytrer seg m.a. i form av veksande arbeidsløyse, fattigdom, rasisme og miljøvandalisme. Med profitt som drivkraft vil øydeleggjinga av miljø og klima halde fram. Vi ser og ein stadig meir aggressiv norsk imperialisme, som driv økonomisk og militært felttog mot andre folk og nasjonar.

Borgarskapet hevdar no at krisa er over, men vi meiner at vi berre har sett dei fyrste verknadene. I mellomtida ser vi katastrofale fylgjer for folk i Noreg og elles i verda. Det er berre éin verkeleg veg ut av krisa: revolusjon, der arbeidarklassen og deira allierte skipar sin eigen stat, med det klasselause kommunistiske samfunnet som det endelege målet.

Det er semje om å vidareføre og utvikle samarbeidet, gjennom felles politiske utspel. Vi inviterer til eit nytt seminar i januar 2010.

Rogaland, august 2009

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre