16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

EF-domstolen skal snart avgjøre om det er i strid med EU-reglene at svensk lønn skal gjelde i Sverige.

Bakgrunnen er at det svenske bygningsarbeiderforbundet Byggnads i fjor høst blokkerte to byggeplasser fordi Laval nekta å inngå tariffavtale med forbundet. Laval viste til at firmaet hadde en tariffavtale med sine ansatte i Latvia – og de nekta å forhandle med Byggnads om å inngå en svensk tariffavtale.

Bakgrunnen er at det svenske bygningsarbeiderforbundet Byggnads i fjor høst blokkerte to byggeplasser fordi Laval nekta å inngå tariffavtale med forbundet. Laval viste til at firmaet hadde en tariffavtale med sine ansatte i Latvia – og de nekta å forhandle med Byggnads om å inngå en svensk tariffavtale.

Konflikten mellom Sverige og Latvia dreier seg om to forhold: – Kan fagbevegelsen og regjeringen i Sverige kreve at latviske  bygningsarbeidere skal lønnes etter svensk tariff når de jobber i Sverige? – Kan svensk fagbevegelse ta i bruk blokadevåpenet for å sikre at det inngås en tariffavtale?

Svensk arbeidsrett er klar: svensk tariff gjelder i Sverige, og fagbevegelsen har full rett til å ta i bruk blokade og sympatistreik for å få inngått tariffavtaler med gjenstridige arbeidsgivere.

EF-domstolen må treffe et grunnleggende veivalg - både for Sverige og for EU. Støtter den Laval, bryter grunnlaget for det svenske avtalesystemet sammen. Det vil bli fritt fram for lønnsdumping over en bred skala. I de mest utsatte bransjene vil det bli umulig å konkurrere på basis av svensk tarifflønn også for svenske firma. Den svenske regjeringen kan bli nødt til å innføre offentlig minstelønn for å hindre uverdige lønnsforhold i deler av arbeidslivet. Men offentlige minstelønninger ligger alltid langt under minstelønna i tariffavtaler.

ImageEU-kommisjonen og alle EU-regjeringer har rett til å sende inn sine synspunkter før EF-domstolen tar standpunkt. Siden saken er like relevant for EØS-land, har den norske regjeringen samme rett. «Hvis EF-domstolen går Sverige imot, får vi et folkelig opprør mot EU», varsler den svenske arbeidsministeren. Vår egen rødgrønne regjering må være tydelig. Dersom Laval skulle vinne, har vi en situasjon norsk fagbevegelse ikke kan leve med.

Uttalelse vedtatt på NTEUs landsmøte 11.11.2005

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre