1 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

En sosialdemokrat eller en såkalt demokratisk sosialist, er en person som søker den «tredje vei», en vei mellom kapitalisme og «sosialisme», en person som søker å etablere et «sosialistisk» samfunn gjennom fredelige midler. Men realiteten er at det ikke er sosialisme i det hele tatt, men en form for statlig kapitalisme eller en kapitalisme basert rundt en såkalt velferdsstat.

Sosialdemokratene er besittere av borgerlige kapitalistiske idealer, som for eksempel de flotte ordene om det «rene demokrati», «menneskerettigheter», «likhet for loven» og andre svevende begreper. Og selvfølgelig, sosialdemokrati er en liberal kurs som svinger fra «venstre» til høyre og tilbake igjen. Altså en politisk kurs gjennomsyret av borgerlig ideologi.

I ord er sosialdemokraten sosialist, men i praksis en kapitalistisk forkjemper som ønsker å «reformere vekk» de verste elementene ved kapitalismen. Sosialdemokratene ønsker mindre ulikhet og fattigdom, og trur løsningene på slike problemer ligger i hvor mange sedler som puttes ned i en valgurne. Noen sosialdemokrater kaller seg selv «anti-kapitalister» eller «anti-imperialister», men faktum er at alle sosialdemokrater er på side med den imperialistiske leiren. Sosialdemokratene ser ikke spørsmålet om klasse i forholdet mellom sjef og arbeidstaker, mellom den som tjener penger på andres arbeid og den som skaper verdiene.

Så over til spørsmålet om demokrati. En av de viktigste idealene til enhver sosialdemokrat er troen på det absolutte demokrati, altså demokrati «for alle». Så marxismen blir for en sosialdemokrat antidemokratisk, fordi kommunistene ser valg i imperialistiske land som et spill fra borgerskapets side. Demokrati for en sosialdemokrat er muligheten til å kreve respekt for sine individuelle rettigheter og eiendom. Faktum er at det eksisterende «demokratiet» i vestlige kapitalistland, er borgerskapets demokrati. Det borgerlige demokratiet gir arbeiderklassen visse rettigheter og følelsen av «reel innflytelse i samfunnet», men ingen makt over produksjonsmidlene eller staten.

Sosialdemokratiet gjør feilen med å sammenligne flytende idealer med virkeligheten, og faller med det ned i idealisme og liberalisme. Det dem kaller demokrati eksisterer ikke. Det som i realiteten eksisterer er diktatur og vold mot enhver som forsøker rikke ved borgerskapets makt over staten. Faktum er at statens forsvar, voldsapparatet, ikke ligger i hendene på folket, men i hendene på borgerskapet. Så eneste mulighet for å innføre ekte sosialisme, der arbeiderklassen besitter statsmakta og produksjonsmidlene, er å styrte den nåværende staten gjennom en revolusjon og opprette proletariatets diktatur.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre