16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

norge ut av nato aurora17

– Kan utenriksministeren forsikre om at Norge ikke på noe vis blir dratt inn i, eller blir aktiv deltaker i, en utvidet NATO-operasjon i Syria? spør Geir Hem fra Stopp NATO.

Åpent spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide

Tyrkia har gjennomført en intervensjonskrig i Syria i lang tid. Etter å ha gått offensivt inn i nordre Syria høsten 2019, har Tyrkia trappet opp sin militære offensiv i samarbeid med jihadister. Den siste tiden har det vært direkte konfrontasjoner mellom tyrkiske militære og den syriske hæren med støtte fra Russland.

I en situasjon hvor NATO-landet Tyrkia åpenbart truer nabolandets suverenitet og territoriale suverenitet, så uttrykker NATO 28. februar sin støtte og «full solidaritet med Tyrkia, som en verdsatt NATO-alliert». Dette gjør NATO innenfor rammen av sin traktats artikkel 4, hvor det heter at enhver alliert kan «be om konsultasjoner når noen av dem mener, deres territorielle integritet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

En intervensjon blir definert som en trussel, og det er en åpenbar fare for at USA og NATO, som støttespillere til Tyrkia, kan bli direkte involvert i en militær intervensjon.

– Kan utenriksministeren forsikre om at Norge ikke på noe vis blir dratt inn i, eller blir aktiv deltaker i, en utvidet NATO-operasjon i Syria?

28. februar uttrykkes den norske regjeringens syn (på regjeringen.no): «Norge og allierte kondolerte og uttrykte solidaritet med Tyrkia», og Norge fordømmer det de kaller et syrisk angrep.

Spørsmål:

  • Mener Utenriksminister Søreide at ethvert land, også Syria, skal ha rett til å beskytte sitt eget territorium?
  • Bør ikke Norge ha en tydelig stemme til forsvar for folkeretten og internasjonal rett?
  • Mener utenriksministeren at brudd på internasjonal rett bidrar til å hjelpe sivile og flyktninger?
  • Kan utenriksministeren forsikre om at Norge ikke på noe vis blir dratt inn i, eller blir aktiv deltaker i, en utvidet NATO-operasjon i Syria?

I Atlanterhavspakten artikkel 1 heter det at «Partene forplikter seg, slik det er angitt i FN-pakten, å løse enhver internasjonal konflikt, som de måtte være involvert i, med fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred og sikkerhet og rettferdighet ikke blir truet, og i deres internasjonale forhold å avstå fra trussel eller maktbruk som på noen måte som er i strid med FNs formål.»

Spørsmål:

  • Mener ikke utenriksministeren at Tyrkias intervensjon og krigshandlinger i nabolandet bryter med formålet i FN-pakten, og at NATO med sin støtte derved bryter med sin egen pakt uttrykt i artikkel 1?

Geir Hem, for Stopp NATO, 4. mars 20. Dette innlegget har stått i avisa Klassekampen 4. mars

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre