6 desember 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Nå er det klart at EØS-avtalen pålegger Norge å privatisere vannkrafta. Ungdom mot EU mener det betyr at EØS må sies opp.

EØS vil tvinge fram privatisering av fossekrafta Siden 1917 har Norge hatt regler som har sikkert nasjonal kontroll med vannkrafta. Hvert år produserer vannkraftverka milliarder på milliarder i overskudd, som kommer hele det norske samfunnet til gode. Nå sier en dom frå EFTA-domstolen at hjemfallsretten er i strid med EØS-avtalen. For EØS er fri flyt av kapital, og utenlandske private bedrifter sine profittmuligheter viktigere enn samfunnsmessige hensyn.

- Det er på tide å si opp EØS-avtalen, sier Tore Syvert Haga, leder av Ungdom mot EU . Da avtalen ble inngått i 1992 var det ingen som trodde at eiendomsretten over vannkraftverka ville bli trua. EØS-avtalen blir stadig utvida, og flytter makt fra folkevalgte politikere til dommere og byråkrater. - Nå må vi få en grundig debatt om EØS, og den rød-grønne regjeringa må ikke øva å legge lokk på debatten på grunn av indre uenighet, avslutter Haga.
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre