13 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Innlegg i forkant av krigen mot Irak, da Norge ennå hadde plass i FNs Sikkerhetsråd. Ble blant annet tatt inn i Dagsavisen.USA beslaglegger og filtrerer informasjon fra Irak som er myntet på FNs Sikkerhetsråd som et kollektiv. Bare Syria blant Sikkerhetsrådets 15 medlemsland fastholder konsekvent at samtlige av Rådets medlemmer må ha lik og usensurert tilgang til informasjon før Sikkerhetsrådet kan fatte avgjørelser. 

Norge er – det er fristende å si selvsagt – ute av stand til å gjøre noe som helst som irriterer USA. Norsk UD drister seg til å «vurdere» om en beslaglagt og barbert rapport er «tilfredsstillende»! Desto større grunn til å verdsette at Syrias stemme kan målbære FN-paktens intensjoner og trosse stormaktenes tyranni.

En nyttårshilsen går derfor til Syria og landets FN-ambassadør for at landet tør å fastholde elementære FN-prinsipper, selv om det antakelig kommer til å koste landet dyrt – slik det har gjort andre stater som har motsatt seg USAs diktat.

At Norge forsvinner ut av Rådet ved årsskiftet,  kan knapt påstås å være noe tap for verdenssamfunnet. Men det forhindrer heldigvis Jan Petersen & Co fra å stemme for en kommende forbrytersk krigsresolusjon mot Irak.

Jan R. Steinholt
Oslo

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre