1 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

«Som offiser har jeg tre argumenter for å tjenestegjøre med våpen i hånd i Afghanistan. Jeg tjener landet mitt, det er min profesjon, og jeg tror at afghanerne kan få det litt bedre». Dette sier signaturen Øystein, tjenestegjørende offiser i Afghanistan, i et debattinnlegg i Aftenposten den 6. februar.

Har det slått Øystein at en tjenestegjørende sovjetisk offiser ’Boris’ i det okkuperte Aghanistan anno 1983 – altså for 25 år siden – med like fast overbevisning kunne ha sagt nøyaktig det samme, uten å møte snev av forståelse verken i den norske eller internasjonale opinionen?

Jan R. Steinholt

Innlegg sendt Aftenposten debatt søndag 10. februar 2008. Refusert.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre