28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Vår nye utenriksminister har hatt hendene fulle de første ukene på taburetten. Vi savner imidlertid at han forholder seg aktivt til at den største krigsforbrytelsen i det 21. århundre nettopp nå foregår i et Irak der mer enn 100.000 sivile er drept etter USAs terroristiske overfall i 2003 (ifølge det anerkjente legetidsskriftet The Lancet oktober 2004, dvs. før de seinere massakrene i byer som Falluja, Tal Afar osv.).

I Stortinget 9. november, samt i VG for 15. november, redegjør Gahr Støre for den norske politikken i forhold til det okkuperte Irak. Han minner om at Norge var mot den militære invasjonen av landet, for deretter å si at Norge støtter den politiske prosessen i Irak gjennom FN og ’på andre måter’. Gahr Støre gleder seg over «fremskrittene» som visstnok skal ha fulgt av den parodiske folkeavstemningen 15. oktober. Her kan det se ut til at utenriksministeren bør ta en runde med embetsverket i eget departement, som tilsynelatende fortsetter å produsere ’informasjon’ myntet på forgjengeren, Jan Petersen.

Gahr Støre uttrykker rett nok bekymring; ikke over okkupasjonsregimet, men over «voldelige angrep rettet mot irakiske myndigheter og utenlandsk tilstedeværelse». Det vil formodentlig si den irakiske motstandsbevegelsens omfattende (og folkerettslig fullt ut legitime) angrep mot  okkupantene, den irakiske «Vichy»-regjeringa og andre kollaboratører. Til de sistnevnte hører de såkalte «sikkerhetsstyrkene» (eller dødsskvadronene) som Norge beklageligvis fortsatt bidrar med opplæring av.

Omtrent samtidig med utenriksministerens redegjørelse, kom den endelige dokumentasjonen på at USA brukte kjemiske våpen – hvitt fosfor – i terroroffensiven mot Falluja – en by på størrelse med Bergen – i november 2004. Bevisene, blant annet vitnemål fra en av de amerikanske soldatene i TV-dokumentaren «Fallujah, the hidden massacre», er så ugjendrivelige at det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har måttet innrømme fosforbruk «mot fienden». Hvitt fosfor har lignende virkning som napalm: det trenger gjennom tekstiler, limer seg fast på huden, antennes ved 30 grader (kroppstemperaturen er som kjent 37 grader C) og brenner kjøttet helt inn til beinet. Det er et våpen som ikke skiller mellom sivile og militære mål, men rammer alt levende innenfor en radius av 150 meter.

Krigsforbrytelsene begått av Norges allierte ser så langt ikke ut til å ha blitt verdiget så mye som en kommentar fra UD. Tok utenriksministeren opp slike emner da han avla visitt hos sin britiske og amerikanske kollega (Jack Straw og Condoleeza Rice) straks han inntok statsrådstolen?  I så fall har det vært holdt svært godt skjult for offentligheten.

Gahr Støre har en eksepsjonelt solid human ballast for en utenriksminister, ettersom han kommer rett fra stillingen som generalsekretær i Norges Røde Kors. Regjeringa han representerer har lovet oss en ny kurs, også i utenrikspolitikken. Det er derfor dobbelt grunn til å forvente rask og kontant handling fra UDs politiske ledelse overfor USAs bruk av masseødeleggelsesvåpen mot sivile. Komiteen for et fritt Irak imøteser en krass protest overfor USA fra norsk UD. Vi forventer som et minimum at Gahr Støre kaller inn den amerikanske ambassadøren og tilkjennegir at Norge ser svært alvorlig på at USA bryter Genévekonvensjonen ved å begå massedrap med forbudte stridsmidler.

Jan R. Steinholt

Komiteen for et fritt Irak

Innlegget er sendt til en rekke aviser.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre