tirsdag 24 mai 2022

Venstresida i Latin-Amerika Kamp mot imperialismen og for nasjonal frigjøring foregår på flere kontinenter. Men et særdrag ved Latin-Amerika er at sosialismen som idé og referansepunkt har fått ny massetilslutning etter år med desillusjonering og politisk apati stilt overfor imperialismens voldsomme antikommunistiske offensiv i kjølvannet av Berlinmurens fall. De revolusjonære kreftene i Latin-Amerika nøyer seg ikke med krav om sosial avlat og gjeldslette: de vil ha en virkelig forvandling, dvs. sosialisme.

De etter hvert årvisse seminarene «Revolusjonens problemer i Lain-Amerika» i Quito samler en stadig breiere vifte av revolusjonære partier, bevegelser og organisasjoner fra hele kontinentet, og er blitt et forum for erfaringsutveksling, gjensidig solidaritet og teoretisk og praktisk videreutvikling. Slutterklæringa fra møtet er særlig interessant, og viser at de progressive bevegelsene i Latin-Amerika ikke er seg sjøl nok. Her oppmuntres det i klartekst til å danne en verdensomspennende antiimperialistisk front.

Sett fra Europa, er det lett å se på de latinamerikanske landa som et sammenhengende hele. Men, som Pablo Miranda fra PCMLE sier i sin gjennomgang av kontinentets historie, dets særtrekk og de revolusjonære utfordringene: «Det som er felles for de latinamerikanske landa, er at de er forskjellige».

Med dette heftet forsøker vi å gi norske lesere et innblikk i så vel forskjellighetene som likhetene, og inspirere til ny kunnskap og solidaritet med de latinamerikanske folkene. Ungdomsleiren i Brasil 2008 (se bakerst i heftet) er en unik anledning til å lære enda mer og møte ungdom fra dette og andre kontinenter på nært hold.

Revolusjon, januar 2008

Heftet er på 36 sider.

Last ned her

For den trykte versjonen, send kr 15,- i frimerker til: Revolusjon, boks 4480 Nydalen, 0403 Oslo