torsdag 26 mai 2022

Denne erklæringa fra de marxist-leninistiske partiene og organisasjonene fra 1994 er et basisdokument for den internasjonale marxist-leninistiske bevegelsen.

Dokumentet som her endelig foreligger på norsk, er et kampskrift som varsler en ny kommunistisk offensiv etter tilbakeslagene som fulgte etter den moderne revisjonismens forræderi i 50-åra, og som kulminerte med det endelige sammenbruddet og verdenskapitalismens revansj omkring1990. En sterk internasjonal kommunistisk bevegelse er mer nødvendig enn noensinne for å utfordre imperialistenes «nye verdensorden».

Pris kr 20,- (16 sider.)