28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Ørkenkrigere i aksjon. Illustrasjonsfoto fra Pixabay.

Spesialstyrker og norske militærbaser i Jordan og Midtøsten er en provokasjon og en trussel mot de arabiske folkene.

Norske spesialstyrker har siden 2016 operert i Jordan for å gi operativ støtte til jihadistiske terrorgrupper, også kalt «opprørsgrupper», som ledd i å presse fram et blodig regimeskifte i nabolandet Syria. Det er en offentlig hemmelighet at norske spesialsoldater har operert ulovlig inne på syrisk territorium med bekjempelse av ISIL (men ikke Nusrafronten) som falskt påskudd.

Denne virksomheten skal nå gjøres permanent på trenings- og etterretningsbasen Camp Åsgård utenfor Amman.

Hensikten med treninga, som delvis foregår sammen med jordanske styrker, er «å gjøre den norske kampstyrken bedre til å utføre krigsoperasjoner i ørkenlandskap», samt gi logistikkstøtte til norsk militær tilstedeværelse i Irak. Dessuten skal norsk etterretningstjeneste sikre seg bedre «oversikt over Midtøsten».

Det vi ser, er usminket norsk imperialisme

Denne opptrappinga er en regelrett provokasjon mot de arabiske folkene, som slett ikke ønsker noe «norsk nærvær» i sine region. Norske spesialstyrker og etterretningsvirksomhet er en direkte trussel mot palestinerne, syrerne, libaneserne og frihetselskende folk over hele Levanten. Det vi ser er usminket norsk imperialisme som forbereder å delta i nye amerikanske «ørkenkriger» og som leiesoldater for framtidige palasskupp og folkerettsstridige regimeendringer.

Partnerskapet med det undertrykkende jordanske regimet skyldes at kongedømmet i flere mannsaldre vært USA-imperialismens mest stabile støttespiller i Midtøsten. Det var ikke uten grunn at Egypts president Nasser kalte daværende kong Hussein «en lakei for USA».

Norsk basepolitikk er forvrengt til det ugjenkjennelige. Fra å ha vært et stabiliserende element i nordområdene, åpner Norge for permanente amerikanske baser i landet vårt. I tillegg etablerer Norge militære baser og anlegg i fjerne strøk for å vokte norske imperialistiske interesser.

Med sin imperialistiske framferd og lakeitjenester for USA, har Norge allerede diskvalifisert seg for plass i FNs Sikkerhetsråd i perioden 2021–2022.

Norske soldater ut av Jordan og Irak! Norsk imperialisme ut av Midtøsten!

kpml150

 

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPml) , 14. oktober 2020.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre