23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Plattform på siste omslagsside i første utgaven av Revolusjon, mai 1987

Hva vi vil:

«Revolusjon» – marxist - leninistisk tidsskrift utgis av et redaksjonskollektiv og er organisatorisk uavhengig. Tidsskriftet har til oppgave å være samlingspunkt, diskusjonsforum, propagandist og pådriver i en bevisst enhetsprosess hvor stiftelsen av kommunistpartiet er prosessens endemål.

• Vårt ideologiske grunnlag er marxismen-leninismens allmenngyldige lære om den væpna sosialistiske revolusjons nødvendighet, læra om at arbeiderklassens nye statsmakt bare kan være proletariatets diktatur og læra om Kommunistpartiets karakter og ledende rolle, slik Marx, Lenin og Komintern har definert dem.

• I Norge er det umiddelbare problemet at det ikke finnes en revolusjonær ledelse verken for dagskampen eller for å bevisstgjøre arbeiderklassen og folket om den sosialistiske revolusjonens nødvendighet. Den revolusjonære bevegelsen har enkelt sagt aldri kommet seg opp i knestående etter at først NKP og seinere AKP sveik alle kommunistiske grunnprinsipper og den progressive rørsla de i sin tid sjøl sto i spissen for.

• Oppgava her og nå er å forene flest mulig på revolusjonær grunn, grupper av folk så vel som enkeltpersoner – dvs. å overvinne splittelsen, oppgittheten og den ideologiske forvirringa gjennom samling i en revolusjonær enhetsprosess.

SAMLING OG DISKUSJON – ENHET GJENNOM HANDLING – NYTT KOMMUNISTPARTI. Parola vår er enkel og konkret. Den retter seg til alle som innser at situasjonen er uholdbar, og at den bare kan overvinnes ved at alle ekte revolusjonære krefter forener seg på marxismen - leninismens grunn, i en prosess med stadig høyere grad av ideologisk og organisatorisk enhet som mål. Studier, diskusjon, kritikk og aktiv handling er innbakte deler av en sånn prosess som tidsskriftet både skal gjenspeile og påskynde.

• Alle som støtter vårt politiske utgangspunkt og ønsket om enhet er velkommen til å delta i aktivitetsmiljøet omkring tidsskriftet, sende innlegg, støtte økonomisk eller bidra på annen måte.

Fra Revolusjon nr 1 (1-1987)

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre