13 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nei til krig og okkupasjon – USA ut av Irak!

extra1 03Bush-doktrinen, eller Den nasjonale sikkerhetsstrategien, er en oppskrift på hvordan USA skal oppnå totalt verdensherredømme.

USA gir seg sjøl retten til å gå til angrep på enhver nasjon, ethvert folk og enhver bevegelse som handler i motstrid til dets interesser. USA og dets nærmeste allierte bedriver den mest omfattende verdensaggresjonen siden Nazi-Tyskland og aksemaktene drev sin ekspansjonskrig mot «bolsjevisme» og «jødedom».

Irakernes 9. april

Siden 9. april har okkupasjonsmaktas larveføtter dundret i Bagdads gater, fiendens soldater marsjerer i triumf. En irakisk Quisling og en amerikansk Terboven er allerede utpekt. Fienden kan fortelle irakerne at de er «frigjort», slik den tyske invasjonshæren kom for å «frigjøre» og «beskytte» Norge i 1940. Bildet er velkjent, og datoen mer enn symbolsk.

Terror

USA har regissert og iverksatt en systematisk terror mot sivilbefolkningen som skal få den til å godta okkupasjonsmakta og innse at enhver motstand er nytteløs. Når det gjelder bruk av masseødeleggelsesvåpen – det opprinnelige påskuddet for krigen – er USAs «Daisy cutters», klasebomber og urangranater det nærmeste man har kommet.

Planlagt kaos

I Bagdad og Basra har okkupantene sluppet bermen løs i gatene og gitt den frie tøyler for å skape maksimalt kaos. Kaoset og de uutholdelige tilstandene for sivilbefolkningen blir i neste runde forsøkt vendt til at det viktigste er å gjenopprette ro og orden; det vil si å utvide okkupasjonen med flere soldater og feste jerngrepet over Irak. Den som godtar denne forvrengte «humanismen», løper i realiteten okkupantenes ærend.

Krigen er ikke over

Det irakiske folket vil aldri avfinne seg med et okkupantregime understøttet av quislinger og banditter. Den irakiske motstanden  vil  tre fram i nye og mer organiserte former. Det irakiske folket vil også få oppleve en frigjøringsdag, når okkupantmaktene tvinges ut og et fritt Irak kan ta form.

Et okkupasjonsregime der FN på et gitt tidspunkt overtar for USA, vil også være en ulovlig og folkerettstridig okkupasjon. En FN-okkupasjon på vegne av USA vil legitimere krigshandlingene, og sette FN i miskreditt.

Syria neste?

Krigen mot Afghanistan var den første i den såkalte «krigen mot terrorisme». Når Irak er nedkjempet, er Iran og Nord-Korea for lengst utpekt som nye mål i en endeløs serie av aggresjonskriger.

Allerede samme dag som USA-okkupantene hærtok Bagdad, lanserte Donald Rumsfeld og Colin Powell nye trusler mot Syria, som «vil bli stilt til ansvar» for angivelig å ha levert nattkikkerter(!) til Irak. Mye tyder på at USA inntil videre har skiftet fokus fra Iran til Syria. Syria er det siste hinderet mot ytterligere israelsk ekspansjon, og den siste militære ryggdekninga for det terroriserte palestinske folket.

Det handler om olje

I samarbeid med Israel har USA som mål å kontrollere hele oljereservoaret i Midtøsten. Det vil sikre den amerikanske oljeindustrien billig olje, og det vil gi USA et strupetak på imperialistiske rivaler som EU, Russland, Japan og Kina.

Det handler også om feite kontrakter for gjenoppbygging av Irak. Allerede før første skudd var løsnet i angrepet på Irak, delte USAid ut kontrakter verd 900 millioner dollar for gjenoppbygging av Irak til fem amerikanske storkonserner.

Ingen norske styrker til Irak!

Den massive folkemeninga mot krigen har gjort aktiv norsk krigsinnsats politisk umulig for regjeringa. Men ethvert norsk militært bidrag i regionen betyr frigjøring av amerikansk-britiske stridskrefter. Norge har  gitt og gir en rekke direkte og indirekte bidrag gjennom NATO og norske jagerfly og leiesoldater i Afghanistan.

For USA er dette likevel ikke nok, og den amerikanske ambassadøren har ved flere anledninger presset og truet Norge til å vise sin lojalitet ennå tydeligere. Krigsminister Krohn Devold ivrer etter å sende norske okkupasjonsstyrker inn i Irak, som del av en dansk brigade. For Bondevik ville dette være en kjærkommen gave for å blidgjøre morderen Bush, som han skal møte den 16. mai som forspill til det planlagte Bush-besøk i Oslo den 30. Skjer det, er det en hån mot den breie antikrigsbevegelsen og det norske folkets krystallklare nei til USAs krig.

Norske soldater i Irak vil bety aksept av USAs okkupasjon og krigsterror. En slik norsk styrke har ikke noe som helst folkerettslig grunnlag. Den vil være en leiehær som stilles til disposisjon for okkupantene.

Vi krever at regjeringa avviser press og trusler fra USA. Ingen norske okkupasjonssoldater til Irak!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre